Parem tulevik Valgevene Bresti ja Bresti oblasti naistele arendades nende ettevõtlusoskusi koolituste, edutiimide loomise, mentorluse ja uute võrgustike abil (2021)

Projekti eesmärk

Projekti eesmärk on naisettevõtluse toetamine Valgevenes, Brestis ja Bresti oblastis, arvestades ka Valgevenet
tabanud koroonaviiruse majanduslike ja tööturu raskustega, millel on suur surve just naistele ja peredele. Eesmärgi
saavutamiseks korraldatakse sihtriigis naistele uute oskuste ja karjääri ning ettevõtluse alustamiseks vajalikke
koolitusi, praktiliste oskuste omandamiseks viiakse läbi seminare ja töötubasid ning pannakse alus ettevõtjate
kontaktvõrgustikule, kasutades ära eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus pikaajalisi mentorlusprogrammide kogemusi.
Omandatud oskusi ja projekti raames saadud koolitusmaterjale kasutatakse koolitusel osalejatele ja nende poolt
pärast projekti lõppemist noorte naiste innustamiseks, käivitades arenguringid e. edutiimid ning mentorite
võrgustikud.

Projekti kestus:

1. september 2021-30. september 2022

Partnerid

„Ettevõtlike naiste klubi Brestis“ («Клуб деловых женщин» ; lühend ОО «КДЖ»; www.facebook.com /bpwbrest; http://bpwbrest.by)