ENUT Tallinna Spordiliidu koolituspäeval

30. sept-01. okt 2021 korraldas Tallinna Spordiliit koolitusseminari spordiühenduste juhtidele ning treeneritele.

1. oktoobril käisid ENUTi esindajad Mariann Adelbert ja Reet Laja koolituspäeval tutvustamas teemat “Naised ja mehed spordis”. Selle teemaga on vähe tegeldud, aga aina rohkem on kogunenud materjale niis Eestist kui ka rahvusvahelisel tasandil, mida analüüsida. Osavõtjad kuulasid hoolega, küsisid ja tegid ettepanekuid teemaga edasiminekuks.
Väljas oli ka ENUTi välkraamatukogu ning tutvustati ENUTi tegevusi laiemalt.

Ettekanne “Naised ja mehed spordis”