Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse esindajad Bahrainis kontakte loomas

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse tutvumine ja koostöö Bahraini naiste ja organisatsioonidega algas 2019. aasta märtsis, kui Tallinnas toimus sümpoosion „Naised igast ilmakaarest“, mis tõi kokku naised erinevatest maailmajagudest, et leida ühisosa naistele oluliste teemade käsitlemisel. Sündmuse eesmärk oli jõuda uute loovate lahendusteni, mis aitaks naistel üle saada isikliku potentsiaali realiseerimise ees olevatest sisemistest ja välistest takistustest. Sündmust aitas ette valmistada ka ENUT ja selle esindaja Reet Laja. Sümpoosionil osalesid naised nii Euroopast, USAst kui ka Saudi Araabiast, Bahrainist, Keeniast ja muudest riikidest. 2020. a märtsis planeeriti sõsarkonverents Bahrainis. Covid 19  tervisepandeemia tõttu lükati sümpoosion mitu korda edasi ja toimus lõpuks 25.-29. augustil 2021 (http://www.stellawomenaroundtheworld.com/).

ENUT oli 2018. aastal Eluliini International Women Assistance (IWA) Centre loomisel nõustaja,  kaasasutaja, kohalike nõustajate koolitusprogrammi kaaskoostaja ja -koolitaja. IWA tegevuse raames abistatakse naisi, kes on saabunud legaalselt Eestisse tööga seotult, õpirände raames või ka peresuhete kaudu. Olulisel kohal on naiste jõustamine ja ohvrite abistamine. IWA keskuse tegevuseks on vaja mõista naisi teistest kultuuridest ja usunditest, ning luua kontakte. ENUT o aastaid jaganud mentorlusabi ja naiste ettevõtluskogemust (ettevõtte loomine ja tegevuse arendamine nii Eestis kui ka paljudes arengukoostöömaades nagu Ukraina, Makedoonia, Armeenia, Gruusia, Moldova, Valgevene jt.). Konverents Bahrainis võimaldas tutvuda  ja aru saada naiste ja organisatsioonide  (abi)vajadustest piirkondades, mis on Eestist kultuuriliselt kaugel. Kohtumised erinevate valitsusorganisatsioonide ja vabaühenduste esindajatega Bahrainis võimaldavad selle piirkonna naistega kontaktide jätkamist nii äri kui ka haridus- ja sotsiaalvaldkonnas. Konverentsist  ja õppekäigust võttis osa soolise võrdõiguslikkuse ekspert ja juhtimiskonsultant Reet Laja, kellel oli konverentsi korraldajatega kokkulepe võimalusel mitmete organisatsioonidega kohtumise ja  kogemuste jagamise osas (Bahrain Chamber of Commerce 6 Industry, Bahrain Women Association – for Human Development, Women’s shelter in Manama ), et ENUTiga tulevikus nendega koostööd teha. 25. augustil oli esimene võrgustumise kogunemine konverentsist osavõtvate naistega erinevatest maadest: plaanis oli leida osavõtjaid ENUTi iga-aastase naiste ettevõtluse konverentsist osavõtuks 19. novembril 2021. Ka ENUTi liige Hannaliisa Uusma osales konverentsil.

Bahrainis olid augustis 2021 tugevad koroonapiirangud, mida kõik Bahraini elanikud ja riigis ajutiselt viibijad pidid järgima ja järgisid. Koroonapiiranguid hakati vähendama alles peale meie konverentsi ja meie üritus oli üldse esimene kontaktüritus, millele Bahreini valitsus loa toimumiseks andis. Mõned esinejad konverentsile  „Women around the World „ Women in Leadership for a better Future together“ seetõttu ei jõudnud, aga suur enamus jõudis kohale. Osavõtjaid oli siiski lausa 12 riigist.  25. augustil toimus tutvumisõhtu nendest riikidest osavõtjate vahel. Tutvusime paljude erinevate huvitavate karjääridega naistega. Järgmisel päeval algas sümpoosion, mida juhtis rahvusvaheliselt tunnustatud professionaalne konverentside ja kongresside juht Linda Larsen. Eesti oli hästi esindatud. Erinevate valdkondade naised Eestist tutvustasid oma tegevust nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. Näiteks ENUTi liige Hannaliisa Uusma tegi ettekande naistevastase vägivalla vähendamise süstemaatilisest tööst Eestis. Kohalikest konverentsil esinenutest tutvusime eraldi näiteks couch Nadia Fahroga, kes tutvustas oma mentorluse raamatut ja nõustamise sessioonide teemasid. Vahetasime mõtteid ja kontakte Nawal Dossaryga (CEO of the Times Institute for Education and Training), kes valmistab noori ette tulevikujuhtideks. Kontakti saime kõigi panelistidega, et tulevikus edasist koostööd teha.

Ka õhtused erinevate kultuuride tutvustused olid erakordselt muljet avaldavad.

29. augustil kohtusime Inimõiguste Institutsiooni (National Institution for Human Rights) peakorteris  organisatsiooni juhtkonnaga. See institutsioon Bahreinis võtab osa inimõiguste riikliku tegevusplaani koostamisest, rakendamisest ning selle ülesandeks on inimõigusi kaitsta ja kaebustega tegelda, neid lahendada. Samuti tegelevad nad rahvusvahelise koostööga oma valdkonnas. Tutvustasime vastastikku oma organisatsioonide tegevust ja leppisime kokku memorandumi (Memorandum of Understanding)) sõlmimises Inimõiguste Intitutsiooni ja ENUTi vahel edasiseks võimalikuks koostööks. Praegusel etapil käib memorandumi teksti vastastikune kooskõlastamine. Saime ka Bahraini  Kaubandus- ja Tööstuskojaga (Chamber of Commerce & Industry) kontakti. See osutus küll põgusaks, aga piisavaks, et edaspidi koostööd arendada. Seoses ENUTi poolt korraldatava naiste ettevõtluse konverentsiga 19. novembril Tallinnas leidsid Bahraini konverentsi korraldajad, et koroonaolukord pole piisavalt leevendunud ja Tallinna sõidu võtaksid  sealtkandi naised- ettevõtjad ette pigem 2022. aastal. Kui aga tekib olukord, et Tallinna konverentsi kontaktkonverentsina pidada ei saa, siis interneti kaudu oleksid nad valmis osalema ka sel aastal.

Täname KÜSKi, kes rahuldas reisitoetuste taotluse Bahraini sõiduks.