Jaanika Meriküll, Merike Kukk, Tairi Rõõm. What explains the gender gap in wealth? Evidence from administrative data

Eesti Panga Toimetised 4/2019

Seekordses toimetises uuritakse soolist varadelõhet Eestis – riigis, kus sooline palgalõhe on Euroopa Liidu liikmesriikide seas suurim. Varade suurus on elanike heaolu mõõtmisel üks põhilisi näitajaid ning seetõttu on varalise ebavõrdsuse mõõtmine oluline nii kogu rahvastiku jaoks tervikuna kui ka perede siseselt. On oluline teada, kellele kuuluvad perekonna varad, sest ootamatuteks väljaminekuteks ja pensioniks peavad sääste omama nii mehed kui ka naised. Kui palgalõhe iseloomustab soolist ebavõrdsust praeguse hetke seisuga, siis varadelõhe kajastab pikema aja jooksul tekkinud ebavõrdsust.

Toimetise tutvustus Eesti Panga kodulehel

What-explains-the-gender-gap-in-wealth