Merike Kukk, Jaanika Meriküll, Tairi Rõõm. The gender wealth gap in Europe: A comparative studyusing a model averaging methodology

Eesti Panga Toimetised 7/2020

Alates 2013. aastast, kui Thomas Piketty avaldas oma teose „ Le Capital au XXIe siècle“ („Kapital 21. sajandil“), on varaline ebavõrdsus nii teadlaste kui ka poliitikategijate seas aina rohkem kõneaineks. Samas pole 2020. aastaks ikka veel piisavalt teadmisi naiste ja meeste varalisest ebavõrdsusest, kuna varade kohta kogutakse andmeid enamasti leibkonna, mitte isikutasandil. On küll infot soolise varalõhe kohta üheliikmeliste leibkondade andmete põhjal, kuid vaid vähestes uurimustes on saadud kasutada isikutasandil andmeid kõikide leibkonnatüüpide arvestuses, et hinnata soolist varalõhet kogu elanikkonna lõikes. Vähesed olemasolevad andmed näitavad, et lõhe on suurim paarisuhtes leibkondades ning väikseim ja üldjuhul ka ebaoluline üheliikmelistes leibkondades. Järelikult tuleb soolise varalõhe hindamiseks kogu elanikkonna seas vaadelda kõiki leibkonnatüüpe.

Uuringu tutvustus Eesti Panga kodulehel

The-gender-wealth-gap-in-Europe