Anastasia Gorohova – Nais- ja meestõkkejooksjate 100 m ja 110 m tõkkejooksu distantsi läbimise võrdlev analüüs ja distantsi osade seos tulemusega

Tallinna Ülikool
Loodus- ja Terviseteaduste Instituut
Kehakultuur

Juhendaja: Mikola Misjuk

Tallinn 2019

Uuringu eesmärk on välja selgitada maailma parimate mees- ja naistõkkesprinterite
distantsi läbimise dünaamika ja seostada distantsi osade läbimist tõkkejooksu tulemusega.
Eesmärgi lahendamiseks püstitati kolm uurimisülesannet. Esiteks, selgitada välja seosed
naiste 100 m tõkkejooksu aja ja distantsi osade läbimise vahel. Teiseks, selgitada välja
seosed meeste 110 m tõkkejooksu aja ja distantsi osade läbimise vahel. Kolmandaks,
võrrelda nais-ja meestõkkejooksjate distantsi osade läbimise kiiruse dünaamikat 100 m ja
110 m tõkkejooksul.

Anastasia-Gorohova_Nais-ja-meestokkejooksjate-100-m-ja-110-m