Eesti artiklite andmebaasid

DIGAR Eesti ajalehed
http://dea.digar.ee/

Eesti 1920-30ndate aastate ajakirjanduse analüütiline bibliograafia (BIBIS)
http://galerii.kirmus.ee/biblioserver/

Eesti artiklite ja retsensioonide kroonika 1940-1991
http://www.digar.ee/arhiiv/et/raamatud?id=5625

Eesti Lastekirjanduse Keskus. Artiklid
http://www.elk.ee/riksweb/

Eesti sõjanduse bibliograafiline andmebaas (ESBA)
http://ise.elnet.ee/screens/kv.html

Filmialaste artiklite bibliograaafia
http://efis.ee/et/varamu/bibliograafia

Jaan Eilart. Bibliograafia
http://www.utlib.ee/ee/kataloogid/biblioserver/index2.php?id=96

Kodulugu.ee. Eesti rahvaraamatukogude ühine kodulooportaal
http://www.kodulugu.ee/

Lasteluule andmebaas
http://www.luts.ee/lasteluule/

Muinasjuttude andmebaas
http://www.luts.ee/muinasjutubaas/

Maakonnalehtede artikliotsing raamatukogude kataloogides:
URRAMi keskkataloog http://www.lugeja.ee/Avalik/otsing.jsp
(Harjumaa, Põhjarannik, Sakala, Virumaa Teataja)
Jõgevamaa, RIKS http://riks.microlink.ee/index.asp?action=100
Järvamaa, RIKS http://raamat.paide.ee:801/riksweb/index.asp?action=100
Kärdla, RIKS http://raamat.kardla.ee/riksweb/index.asp?action=100
Narva, RIKS http://193.40.210.246/riksweb/
Tapa Linnaraamatukogu artiklibaas http://riksweb.tapa.lib.ee/

Paul Ariste. Bibliograafia
http://www.utlib.ee/ee/kataloogid/biblioserver/index2.php?id=94

Pärnu kodulooliste artiklite andmebaas
http://www.pkr.ee/kodulugu/

Uurali keeleteaduse bibliograafiline andmebaas (URBIS)
http://www.utlib.ee/ee/kataloogid/biblioserver/index2.php?id=84

Valgamaa kodulooline andmebaas ISIK
http://www.valgark.ee/isik/

Väliseesti ajakiri “Eesti Kirik” 1950-2000
http://kirik.tlulib.ee/

Latvian Database of National Bibliography Analytic
(sisaldab Lätit käsitlevaid ja Läti autorite artiklikirjeid ajalehest Edasi 1979-1988)
http://www.lnb.lv/en/catalogues-and-databases/catalogues-and-databases

Kartoteegid

Eesti ajakirjanduse artiklid 1918-1944, Rahvusraamatukogu teatmesaalis 5. korrusel
http://www.nlib.ee/index.php?id=12157

Eesti ajakirjanduse artiklid, 1952-1991. Rahvusraamatukogu teatmesaalis 5. korrusel
http://www.nlib.ee/index.php?id=12158

Eesti ajakirjanduse analüütilise retrospektiivse (ilmunud kuni 1944.a) bibliograafia kartoteegid, Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu
http://www.kirmus.ee/Asutus/karto.php

Analüütiliselt bibliografeeritud ajakirjanduse nimestik, Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu
http://www.kirmus.ee/Asutus/nimestik.php