Sooline ebavõrdsus tööelus. Raport 2 : arengud Eestis ja rahvusvaheline võrdlus

Microsoft Word - Sooline ebavõrdsus tööelus_kogumik2.rtfToimetaja ja kujundaja: Kairi Talves
Kirjastaja: Tartu Ülikool
Ilmumisaeg: 2011
ISBN 978-9985-4-0690-8
Autoriõigus: Tartu Ülikool, 2011

Lae alla PDF

 

Sisukord

Töötee algus kui protsess. Ave Roots
Töökoha leidmine sotsiaalsete võrgustike abil: meeste ja naiste erinevused Eesti tööjõu-uuringu tulemuste põhjal. Priit Jeenas
Enesetäiendamise roll juhi ja tippspetsialisti positsioonil olevale meeste ja naiste jaoks. Ave Roots
Meeste ja naiste võrdne õigus tööle – hoiakud Euroopa riikides. Kairi Kasearu
Tööväärtused võrdlevas perspektiivis. Andu Rämmer
Venekeelse elanikkonna eesti keele oskus, sissetulek ja tööpuudus Eestis: miks on soolised erinevused nii suured? Ott Toomet
Isikuomadused kui meeste ja naiste töötuse riskitegurid Eestis ja Soomes. Bianka Tammsaar
Eluga rahulolu seos peremudeli ja tööhõivega: Eesti ja Soome võrdlus. Katrin Roosileht ja Anu Realo
Meeste ja naiste teenitud tulu jaotust perekonnas mõjutavad tegurid valitud Euroopa Liidu liikmesriikides. Avo Trumm
Töötamine ja eluga rahulolu 60-69 aastatel naistel ja meestel. Mare Ainsaar
Meeste ja naiste individuaalsed erinevused tööelu lõpu määrajana 60-69 aastastel seitsmes Euroopa riigis. Mare Ainsaar
Enesehinnangud diskrimineerimisele – Eesti meeste ja naiste võrdlus teiste Euroopa riikidega. Mare Ainsaar