Anspal, Sten; Kallaste, Epp – Vähemusrahvustest naiste olukord eesti tööturul. Uuringuraport

Vähemusrahvustest naiste olukord eesti tööturul.
Uuringuraport Eesti Sotsiaalministeeriumile.
Poliitikauuringute Keskus PRAXIS

Aasta: 2007

Lisad

Täistekst