EIGE: Gender equalities in care and consequences on the labour market

Aruanne „Sooline ebavõrdsus hoolduskohustuses ja selle tagajärjed tööturule” on osa EIGE tööst jälgida ELi edusamme soolise võrdõiguslikkuse kohustuste täitmisel vastavalt Pekingi tegevusplatvormile. Aruanne valmis Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi Saksamaa tellimusel.