Eesti on EIGE soolise võrdõiguslikkuse indeksi edetabelis võrreldes eelmise aastaga langenud ühe koha võrra

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi (EIGE) igaaastase soolise võrdõiguslikkuse indeks näitab, et skooriga 67,9 sajast on EL täieliku soolise võrdõiguslikkuse saavutamisest vähemalt 60 aasta kaugusel. Kuid seda ainult siis, kui jätkame praeguses tempos.

Eestil on punkte isegi veel vähem kui EL keskmine, nimelt 60,7 ning sellega oleme langenud eelmise aasta 17lt kohalt 18ks. Siiski liigub Eesti soolise võrdõiguslikkuse poole EL keskmisest kiiremini olles alates 2010. aastast tõusnud kolme koha võrra.

Eesti tulemused on kõrgeimad tervise (81,6 punkti) ja ajakasutuse (74,7
punkti) valdkonnas. Kõige tugevamini avaldub sooline ebavõrdsus võimu valdkonnas (36,1 punkti), kuigi see skoor on alates 2010. aastast paranenud (+14,2 punkti). Kõige edukamad tulemused olemegi saavutanud võimuvaldkonnas, teadmiste kättesaadavuses (+ 4,7 punkti) ja raha (+4,5 punkti). Võrreldes 2010. aastaga oleme sammu tagasi astunud tervise valdkonnas (-11 punkti), töö ja ajakasutus on jäänud toppama, vastavalt +0,9 ja 1,0 punkti.

Kiire ülevaate konkreetselt Eesti kohta saab Eesti teabelehelt.

Indeksi selleaastane fookus on digitaliseerimisel ning sellel, kuidas see mõjutab naiste ja meeste hõivatust tööturul tulevikus.

Kogu aruande ja eri riikide teabelehtedega saab tutvuda EIGE kodulehel.