Uudiskirjandus 2020/2

Demokraatia mustrid: valitsemisvormid ja nende toimimine kolmekümne kuues riigis. Arend Lijphart; [tõlkinud Antenna Translations ja Hille Saluäär; toimetaja Mirjam Allik; eessõna: Rein Taagepera ; kujundaja Margit Plink]. Tallinn: Eesti Rahvusraamatukogu, 2009 (Tallinn: Tallinna Raamatutrükikoda)

Edith Wilson: the woman who ran the United States. James Cross Giblin; illustrated by Michele Laporte. New York, N.Y., U.S.A.: Viking, 1992

Men, masculinities and social theory. Edited by Jeff Hearn and D.H.J. Morgan. London; New York: Routledge, 2015

Mentoring diverse leaders: creating change for people, processes, and paradigms. Edited by Audrey J. Murrell and Stacy Blake-Beard. London; New York: Routledge, 2017

More joy than rage: crossing generations with the New Feminism. Caryl Rivers. Hanover; London: University Press of New England, 1993.

Personalijuhtimise käsiraamat. [Riina Einberg, Helena Evert, Evely Gorobinski … jt.; koostaja Kadi Tamkõrv; toimetaja Kaja Sepp; kujundaja Jekaterina Urmet]. Tallinn: Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE, 2020 ([Tallinn]: Pakett)

Revolution at point zero: housework, reproduction, and feminist struggle. Silvia Federici. PM Press, 2020

Uued digikogus

Lupanova, Olga — Naiste roll üle 60-aastaste meeste sotsiaalses osalemises vanemate meeste, naiste ja sotsiaaltöötajate vaatest

Women In Politics. A CEMR study #Power2her.

EIGE – Peking 25+ tegevusprogrammi tulemused

Praxis – Sooline palgalõhe. Võrdlevuuringu aruanne.

Palgi, Greete – Eesti naisajakirjanike kogemused agressiivsete ja ahistavate kommentaaride ja allikatega.

Euroopa Parlament, Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon –The gendered impact of the COVID-19 crisis and post-crisis period

Nordicom, Göteborgi Ülikool – Comparing Gender and Media Equality Across the Globe

Eesti Rahvusraamatukogu – Naised Eesti parlamendis 1917–1940, 1992–2019

Centre for Digital Youth Care – The Angry Internet

EIGE – Gender equalities in care and consequences on the labour market