Women In Politics. A CEMR study #Power2her

Väljaanne “Naised poliitikas: kohalikud ja Euroopa suundumused” pakub naiste esindatuse põhjalikku analüüsi 41 Euroopa riigis ja kõigil valitsustasanditel alates kohalikest volikogudest kuni Euroopa Parlamendini.