Praxis: Sooline palgalõhe. Võrdlevuuringu aruanne

See ‘Võrdlevuuringu aruanne’ on koostatud Euroopa Liidu programmi PROGRESS rahastatud projekti “Sooline palgalõhe: uued lahendused vanale probleemile. Koostöös sotsiaalpartneritega lahenduste leidmine soolisele palgalõhele” raames. Projekti peamine eesmärk on töötada välja ametiühingute, soolise võrdõiguslikkuse edendamise ametkondade ja muude oluliste sidusrühmade tihedas koostöös uusi ja uuenduslikke strateegiaid soolise palgalõhe probleemi lahendamiseks. Ühelt poolt keskendub projekt soolisele palgalõhele finants- ja kindlustusvaldkonnas ning teisalt on fookuses tervishoiusektor.

Lähemalt Praxise veebilehelt

Uuringu aruanne (.PDF)