Aastatuhande arengueesmärk 3. Teabematerjal ajakirjanikele ja vabaühendustele

Soolise võrdõiguslikkuse edendamine ja naiste eneseteostusvõimaluste suurendamine
Teabematerjal vabaühendustele ja ajakirjanikele

Tekstid: Kadri Aavik ja Liivi Pehk
Keeletoimetaja: Raina Vürmer
Kujundus ja küljendus: Kadri Aavik
Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus 2011

Sisukord

  • Sissejuhatus
  • Naised, sooline võrdõiguslikkus ja areng
  • ÜRO aastatuhande eesmärgid
  • Aastatuhande arengueesmärk 3
  • Eesti, aastatuhande arengueesmärk 3 ja sooline võrdõiguslikkus arengumaades
  • Arenguriikide naiste teema käsitlemine meedias
  • Sooline võrdõiguslikkus ja naiste õigused arengukoostöös ja  arengukoostööprojektides
  • Lisamaterjale ja dokumentaalfilmi soovitusi teemal "Naised ja areng"