The European Union and Gender Equality

Autor: Agnès Hubert

Rahastaja: Euroopa Parlament 2022

Raamat annab põhjaliku ülevaate soolise võrdõiguslikkuse arengust Euroopas alates 1960st aastatest. Lisaks kronoloogilisele ülevaatele (taas)tutvustab Agnès Hubert meile olulisi feministlikke ja progressiivseid aktiviste nagu Eliane-Vogel Polsky, Vasso Papandreou, Yvette Roudy, Helena Dalli jt.

Ülevaade antakse ka soolise võrdõiguslikkuse seisust Euroopas täna, kuidas Corona-19 pandeemia seda mõjutas.

Raamat tugineb rohketel allikatel, lisades on ära toodud väike seletav sõnaraamat, mõnede mõjukamate feministide lühitutvustused, soolise võrdõiguslikkuse arenemise ajajoon ning bibliograafiline loend teemade kaupa.

The-EU-and-GE