Soolise võrdõiguslikkuse näitajad

soolise_vordoiguslikkuse_naitajadSoolise võrdõiguslikkuse näitajad = Indicators of gender equality
Koostaja: Teele Järvpõld, Maretta Lunev, Tõlkija: Kairi Kübarsepp, Toimetaja: Kairit Põder, Autor: Eesti. Statistikaamet, Norway Grants
Kakskeelne (eesti ja inglise keeles)
Eesti Statistikaamet
2015

 
Euroopa Liidu suurim palgalõhe on Eestis. Soolise palgalõhe vähendamiseks on oluline jälgida selle dünaamikat ja tegureid, mis võivad palgalõhe tekkimist ja püsimist mõjutada. Kogumikus vaadeldakse soolise palgalõhe muutumist ajas eri tausttunnuste (rahvus, haridus jne) järgi ja palgalõhet mõjutavaid tegureid (sooline segregatsioon, naiste aktiivsus ettevõtluses, perekonna ja laste mõju, vanemahüvitis, isapuhkus, lapsehoolduspuhkus). Kogumik on koostatud projekti „Palgaerinevuste statistika parem kättesaadavus“ raames.