Inimõigused Eestis 2011

Eesti Inimõiguste Instituut, 2011

11. aprillil 2012 esitles Eesti Inimõiguste Keskus aastaaruannet “Inimõigused Eestis 2011”. Järjestikku neljas aruanne käsitleb sarnaselt eelmise aastaga Eesti viimase aasta arengut pea kõigis Euroopa inimõiguste konventsiooniga tunnustatud õigustes.

Aruandes antakse ülevaade nii poliitilisest kui ka seadusandlikust arengust, statistikast ja uuringutest, tuuakse näiteid ning antakse konkreetseid soovitusi, kuidas edasi liikuda. Üks aruande toimetajatest Marianne Meiorg ütles, et üldiselt on aasta jooksul olnud mitmeid positiivseid arenguid, aga ka palju paigal seismist. “2011. aastal välja töötatud ja paar nädalat tagasi vastu võetud karistusseadustiku muudatus kriminaliseerib inimkaubanduse. Selle arengu nimel on erinevad organisatsioonid töötanud juba aastaid,” sõnas Meiorg, “Samas jälitustegevuse regulatsiooni uuendamine sai mitmeid tagasilööke ning ka viimati välja pakutud eelnõu on saanud vastuolulise tagasiside osaks.”

Mitmed teisedki eelmisel aastal tõstatatud teemad on selleks aastaks lahenduse leidnud: näiteks on leevendumas kõrgete riigilõivude probleem; samuti tunnistas Riigikohus karistusjärgse kinnipidamise põhiseaduse vastaseks. Samas on inimõiguste seisukohast endiselt mitmeid teemasid, millele tuleks edaspidi suuremat tähelepanu pöörata.

“Rahvastiku vananemise tingimustes on üha olulisem tegeleda migratsiooni, lõimumise ning vähemuste sallivuse teemadega, kus on edasiminek seni olnud aeglane,” ütles Eesti Inimõiguste Keskuse juhataja Kari Käsper. “See väljendub selles, kuidas kohtleme varjupaigataotlejaid või kui keeruline on võrdsete õiguste ja võimaluste tagamine Eestis elavatele erinevatele vähemustele, olgu nendeks siis rahvusvähemused, puuetega inimesed või lesbid, geid, biseksuaalid ja transsoolised.”

Aruande avaldamist toetasid Avatud Eesti Fond ja Kultuuriministeerium.

Aruande peatükid:

Peatükk 1 – Piinamise, ebainimlikult või alandavalt kohtlemise ja karistamise keeld
Peatükk 2 – Orjuse ja sunniviisilise töötamise keeld
Peatükk 3 – Õigus isikuvabadusele
Peatükk 4 – Õigus õiglasele kohtulikule arutamisele
Peatükk 5 – Õigus austusele perekonna- ja eraelu vastu
Peatükk 6 – Sõnavabadus
Peatükk 7 – Kogunemisvabadus
Peatükk 8 – Diskrimineerimise keeld
Peatükk 9 – Õigus haridusele
Peatükk 10 – Õigus vabadele valimistele
Peatükk 11 – Rahvusvähemuste olukord
Peatükk 12 – LGBT olukord
Peatükk 13 – Pagulaste ja varjupaigataotlejate õigused
Peatükk 14 – Lapse õigused
Peatükk 15 – Puuetega inimeste olukord ja õigused

Aruanne “Inimõigused Eestis 2011” (PDF formaadis) eesti keelesinglise keeles ja vene keeles.

Aruande avaldamist toetasid Avatud Eesti Fond ja Kultuuriministeerium.