Raitviir, Tiina. Eesti naised võimu juures 1992-2003

11. juuni 2003 / RiTo nr 7, 2003

Eesti seadusandliku ja täidesaatva võimu juurest on kõrvale jäänud suur hulk ühiskonnaliikmeid – naised. Olles rahvastikus ülekaalus (53,9%), käsitletakse naisi poliitika kujundamisel ja juhtimisel vähemusena.

Loe RiTo veebilehel