Alas, Jane – Sooline võrdõiguslikkus

Alas, Jane – Sooline võrdõiguslikkus (2003) Õppe-/uurimisasutus: TLÜ (TPÜ) Osakond/õppetool: Sotsiaalteaduskond/ sotsioloogia osakond Uurimuse juhendaja: Jüri Uljas Uurimuse tüüp: Seminaritöö