Naisterahva Töö ja Elu ja Käsitööleht (1911-1927)

KasitoolehtTartu, 1911-1927

Eelkäija Käsitööleht 1906-1911, nr. 11. – Naesterahwa Töö ja Elu ilmus 1911, nr. 1-11 Käsitöölehe lisana (ajakirja lehekülgedel)
Trükikoda: Postimees 1911-1923; Ühistrükikoda Rakveres 1924 – 1925, nr. 3; Varrak 1925, nr. 4 – 1927
Vastutav toimetaja: M. Tammann (Reisik) 1911-1918, M. Reiman (Reimann) 1919-1927. – Tegevtoimetaja: H. Pett (-Mäelo) 1923 nr. 3 – 1924 nr. 8; S. Pruuden 1924, nr. 9 – 1927, nr. 1; S. Holberg 1925, nr. 12 – 1927. – Abitoimetus Tallinnas: E. Lüüs 1917, nr. 4-28; G. Roht 1918, nr. 1/2
Väljaandja: Tartu Eesti Naesterahwa Selts 1911-1914, nr. 1; Tartu Eesti Nasterahwa Selts 1914, nr. 2-12 ; Tartu Eesti Naisselts 1915 – 1917, nr. 3 ; Tartu ja Tallinna Naisselts 1917, nr. 4 – 28 ; Tartu Naisselts 1918-1927
Pealkirja täiendandmed: Tartu Eesti Naesterahwa Seltsi kuukiri 1911, nr. 12 – 1913 ; Tartu Eesti Naisterahwa Seltsi kuukiri 1914, nr. 1 – 1914, nr. 12 ; Tartu Eesti Naisseltsi kuukiri 1915 – 1917, nr. 3
Pealkiri: Käsitööleht ja Naesterahwa Töö ja Elu 1911 nr. 12 ; Naisterahwa Töö ja Elu ja Käsitööleht 1914, nr. 1 ; Naiste Töö ja Elu ja Käsitööleht 1914, nr. 2 – 1917, nr. 3 ; 1924, nr. 1-11 ; Naiste Töö ja Elu 1917, nr. 4 – 1923 ; 1924, nr. 12 – 1927

Vaata täpsemalt Eesti rahvusbibliograafia veebilehelt

Täistekstid http://dea.nlib.ee/index.php?lid=377