Digikogu

Ajakiri “Naiste Hääl”
Ajakiri Naiste Hääl ilmus aastatel 1926-1932.
Ajakiri Linda (1887-1905)
Täistekstid digiteeritud Eesti ajakirjade andmebaasis DEA    
Ariadne Lõng 2000
Sisukord Toimetuselt. Eda Sepp ja Suzanne Lie Anu Narusk - in memoriam. Leeni Hansson Anu Naruski publikatsioonid Mis on naisuurimus?
Ariadne Lõng 2001
Sisukord Toimetuselt. Anne Lill, Eve Annuk ja Mirjam Hinrikus Naised Kreeka tragöödia meestemaailmas. Anne Lill Dekadentsist ja dekadentlikust naisekujutusest Tammsaare
Ariadne Lõng 2002
Sisukord Toimetuselt. Anne Lill, Eve Annuk ja Mirjam Hinrikus Inimväärne elu naisena: teoreetilisi perspektiive eesti naiste elulugude uurimiseks. Tiina Kirss
Ariadne Lõng 2003
Sisukord Toimetuselt Anne Lill, Eve Annuk ja Mirjam Hinrikus Seto naisautobiograafide maailm Andreas Kalkun Ajakasutus läbi sooprisma Eestis ja Euroopas
Ariadne Lõng 2004
Sisukord Koidula pildis: ajaloolisest isikust rahvuslikuks sümboliks. Katrin Kivimaa Ruthi õed: sajandipöörde naiste reaalsus ja fantaasia. Tiina Kirss J. Randvere Ruth ja
Ariadne Lõng 2005/2006
Sisukord Kas eesti mees on mees või inimene? Liisi Piits Võrdõiguslikkus kui avaliku debati objekt Ameerika Ühendriikides ja Eestis: sarnasused
Ariadne Lõng 2007
Sisukord Nähtamatu ja nähtav pärimus. Seto rahvaluule kogumisest ning menstruatsiooni ja sünnitusjärgse käitumisega seotud tabudest. Andreas Kalkun Ema-tütre suhe Joy Kogawa
Ariadne Lõng 2008
Sisukord Füüsika kui meeste mängumaa: soostereotüüpidest Eesti füüsika kultuuris. Endla Lõhkkivi, Katrin Velbaum Väljapaistvad naised teaduses: naisteadlaste karjääriteed "eduka teadlase" diskursuse
Ariadne Lõng 2009
Sisukord Kas naiste võim aitab olla laste- ja peresõbralikum? Naised kohalikes volikogudes ja lapsesõbralikkus Eestis. Mare Ainsaar, Kadri Soo, Rein Toomla
Ariadne Lõng 2010
Sisukord Ateneumi kunstikoolid ja naised Eestist. Kai Stahl Naisakt nõukogude perioodi kunstis. Varjatud erootika, politiseeritud žest, protofeministlik kujund? Katrin Kivimaa Peamised
Ariadne Lõng 2011
Sisukord Individuaalne sooideoloogia – millest see sõltub? Kairi Kasearu 60‒69-aastaste naiste ja meeste töötamine ja eluga rahulolu seitsmes Euroopa riigis. Mare
Ariadne Lõng 2015
Võrdõigusvoliniku konverentsi „Saatused ja staatused: soolisuse mõtestamine postsotsialistlikus Eestis” erinumber Sisukord Soostereotüübid ja episteemiline ebaõiglus Endla Lõhkivi Naisena võõras akadeemias:
Ariadne Lõng 2016
Sisukord Soo sotsiaalne grammatika ja kooliõpilase roll. Tiiu Kuurme „Uus naine“ Johannes Semperi romaanis „Armukadedus“ (1934). Merlin Kirikal Nätakas matšomehele.
Ärka, märka, tegutse : käsiraamat soolise võrdõiguslikkuse seaduse normide täitmiseks ja sugupoolte aspekti arvestamiseks üldhariduskoolide õppe- ja kasvatustöös
Kujundaja: Annika Mai Purje Koostaja: Ülle Papp Kirjastaja: Eesti Naisteühenduste Ümarlaua Sihtasutus Ilmumisaeg: 2012  
Ava silmad! Käsiraamat vägivalda kogenud naistele
Autorid: Sirkka Perttu, Päivi Mononen-Mikkilä, Riikka Rauhala, Päivi Särkkälä Naisten Kulttuuriyhdistys 2001 › Lae alla (PDF)
Beijing +15 Regional Review Meeting 2009 Conference Documents
Beijing +15 Regional Review Meeting 2-3 November 2009 Palais des Nations, Geneva New Challenges and opportunities for gender equality in
Economic Benefits of Gender Equality in the European Union – EU and EU member states overview
EIGE, 2017 — olukorra raport soolise võrdõiguslikkuse olukorra kohta EL liikmesriikides .Raport võtab kokku, et soolise võrdõiguslikkuse ja võrdsete võimaluste
Economic Benefits of Gender Equality in the European Union: Report on the empirical application of the model
Economic Benefits of Gender Equality in the European Union: Report on the empirical application of the model Ilmunud: 8. märts
Eesti artiklite andmebaasid
DIGAR Eesti ajalehed http://dea.digar.ee/ Eesti 1920-30ndate aastate ajakirjanduse analüütiline bibliograafia (BIBIS) http://galerii.kirmus.ee/biblioserver/ Eesti artiklite ja retsensioonide kroonika 1940-1991 http://www.digar.ee/arhiiv/et/raamatud?id=5625 Eesti
Eesti meeste hoiakute ja käitumise uuring: tervis, haridus, tööhõive, ränne ja pereloome : lõppraport : jaanuar 2015
Autorid: Mare Ainsaar, Aivi Themas, Kadri Soo, Marek Sammul, Anneli Uusküla, Häli Tarum, Reigo Hendrikson, Triinu Arak, Kerly Espenberg, Uku
Eesti naised muutuvas ühiskonnas. Eesti rahvusraport 1995
Eesti naised muutuvas ühiskonnas. Eesti rahvusraport 1995 Sotsiaalministeerium 1999 PDF / 16 lk / 1.8 MB
Eesti Naisliit
Eesti Naisliidu ajalugu. Eesti ja inglise keeles. History of the Estonian Women’s Union. In Estonian and English.    
Eesti soouuringute andmebaas
Soouuringud Zilensk, Heli – Kehaimidži ja seotussuhete seosed teismeeas Võsa, Reelika – Sugupool ja keel Eesti seltskonnaajakirjanduses aastal 2000 Vinckler,
Equal Opportunities for Women and Men
Equal Opportunities for Women and Men Monitoring law and practice in new member states and accession countries of the European
Equal Pay for Work of Equal Value
Lühike flash-animatsioon palgalõhe statistikaga Euroopa Liidus, samal teemal slaidid mitmetes Euroopa Liidu keeltes ja videoklipp (3:54 min, inglise keeles/ingliskeelsete subtiitritega).
EQUAL programm Eestis (lühifilm 2006)
Lühifilmis tutvustatakse järgmisi EQUAL arengupartnerlusi: Hasartmängusõltlaste tagasitoomine tööturule ning nende sotsiaalse tõrjutuse ennetamine Prostitutsiooni kaasatud naiste, sealhulgas inimkaubanduse ohvrite integratsioon
Estonian Women in a Changing Society. National Report of Estonia 1995
The fourth world conference on women “Action for equality development and peace” in Beijing 1995. Download (PDF)
Euroopa harta naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kohta kohalikus elus
Euroopa harta naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kohta kohalikus elus Euroopa kohalikele ja regionaalsetele omavalitsustele suunatud harta. Harta koostajaks ning edendajaks on
Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastatavate meetmete analüüsimine ja seoste loomine võrdsete võimaluste edendamisega
Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastatavate meetmete analüüsimine ja seoste loomine võrdsete võimaluste edendamisega Võrdõigusvoliniku kantselei 2016
Euroopa puuetega naiste manifest
Vastu võetud Brüsselis 22.veebruaril 1997, pärast 1990.a. Viinis toimunud puuetega naiste teemalise ekspertide seminari soovituste läbivaatamist ja ÜRO Puuetega Inimestele
Europe free from gender-based violence (EIGE)
Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi EIGE väljaanne 2014            
Feministlike tekstide andmebaas FRAGEN
Feministlike tekstide andmebaas FRAGEN Koostatud projekti “FRAGEN – Feministlike tekstide kogumine” (2009-2010) raames 2009-2010
Gender and Well-Being: Interaction between Work, Family and Public Policies. Social indicators report 2005-2006
COST Social Sciences and Humanities COST Action (A34)   Gender and Well-Being: Interaction between Work, Family and Public Policies  
Gender Equality Manual for Local Authorities
Center for Equality Advancement, 2008 PDF / 131 pages / 3.72 MB › Download (PDF) Equal participation of women and men
Gender in focus: (new) trends in media
Gender in focus: (new) trends in media Editors: Carla Cerqueira, Rosa Cabecinhas & Sara I. Magalhães 2016
Global Entrepreneurship Monitor reports
GEM — Avaldatakse alates aastat 2008.
Hea tööandja teejuht
Hea tööandja teejuht. Küsimused ja vastused tööelus võrdse kohtlemise tagamiseks Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei väljaanne 2016 Lae
I KNOW MY RIGHTS – Tackling discrimination at the workplace
I KNOW MY RIGHTS – Tackling discrimination at the workplace Gender Equality and Equal Treatment Commissioner office 2016 Diskrimineerimine rahvuse
Inimõigused Eestis 2011
Eesti Inimõiguste Instituut, 2011 — 11. aprillil 2012 esitles Eesti Inimõiguste Keskus aastaaruannet “Inimõigused Eestis 2011”. Järjestikku neljas aruanne käsitleb
Inimõigused Eestis 2012
Viies inimõiguste aastaaruanne “Inimõigused Eestis 2012” 30. aprillil 2013 esitles Eesti Inimõiguste Keskus aastaaruannet “Inimõigused Eestis 2012”, milles käsitleti Eesti
Inimõigused Eestis 2014-2015
2016. aasta 10. detsembril esitles Eesti Inimõiguste Keskus aastaaruannet „Inimõigused Eestis 2014-2015”, mis käsitleb Eestis möödunud kahel aastal inimõiguste valdkonnas
Integration of refugees in Estonia – Participation and Empowerment
Refworld – Integration of refugees in Estonia – Participation and Empowerment
Isa olla on uhke ja hää: isad töö- ja pereelu ühitamas
Isa olla on uhke ja hää: isad töö- ja pereelu ühitamas ENUT 2008 PDF / 16 lk / 7.21 MB
Isadust toetavad poliitikameetmed Eestis ja Euroopas
Sotsiaalministeeriumi toimetised. Poliitikaanalüüs Liina Järviste, Eesti. Sotsiaalministeerium  
Kaasamisvormid – ülevaade ja kasutusvõimalused
Lae alla PDF Autorid: Eveli Illing, Reesi Lepa Poliitikauuringute Keskus PRAXIS 2005 PDF / 26 lk / 367 KB
Kasu ja tasakaal : soolise võrdõiguslikkuse edendamise retseptiraamat Eesti ettevõtete juhtidele
Kasu ja tasakaal : soolise võrdõiguslikkuse edendamise retseptiraamat Eesti ettevõtete juhtidele Koostajad: Vicki Donlevy, Rachel Silvera Illustreerija: Hillar Mets Eessõna
Kehaturult legaalsele tööturule
Kehaturult legaalsele tööturule Prostitutsiooni kaasatud naiste sh inimkaubanduse ohvrite integratsioon legaalsele tööturule   Autor: Tiina Jõgeda Režissöör: Kadriann Kibus  
Kellel on Eestis hea, kellel parem – Võrdõiguslikkuse mõõtmise mudel
Kellel on Eestis hea, kellel parem – Võrdõiguslikkuse mõõtmise mudel Võrdõigusvoliniku kantselei, 2016   Sisu Asjakohaste uuringute ülevaate koostamisel koguti
Kirjad lapsevanemale. Indrek Koff. Võrdõigusvoliniku kantselei, 2016
Kirjad lapsevanemale Indrek Koff Võrdõigusvoliniku kantselei, 2016
Kivimaa, Katrin. Present Histories and Missing Voices
Kivimaa, Katrin Present Histories and Missing Voices Artikkel ilmus kogumikus Gender Check, A Reader : Art and Theory in Eastern
Kivimaa, Katrin. Relevance of Gender : Feminist and Other Practices in Estonian Modern Art
Kivimaa, Katrin Relevance of Gender : Feminist and Other Practices in Estonian Modern Art Artikkel ilmus kogumikus Gender Check, a
Koostöös peitub jõud: Eesti naisorganisatsioonid tegutsevad ja arenevad. Riigikogu Toimetised, 2/2016
Reet Laja (RiTo 14), Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse juhatuse esinaine   Vabatahtlikel naisorganisatsioonidel on Eestis ammused traditsioonid, nende tegutsemisest on
Kõrge kvaliteediga haridussüsteemid paistavad silma nii suurepäraste õpitulemuste kui võrdsusega õpitulemustes
OECD, 2017 — Edinburghis, Šotimaal toimus märtsis seitsmes õpetajavaldkonna tippkohtumine, kus tulid kokku maailma parimate haridussüsteemidega riikide poliitikakujundajad ja õpetajaühenduste
Kuidas on arenenud soouuringud hariduses
Kuidas on arenenud soouuringud hariduses Eesti Naisteühenduste Ümarlaua Sihtasutus 2016 Soouuringud hariduses on tulenenud praktilisest vajadusest kiiresti muutuvas maailmas vähendada
LGBTQ inimeste igapäevane toimetulek ja strateegilised valikud Eesti ühiskonnas. Uuring
LGBTQ inimeste igapäevane toimetulek ja strateegilised valikud Eesti ühiskonnas. Uuring. (.pdf) Võrdõigusvoliniku kantselei 2016
Lõksudest välja? (Eesti inimarengu aruanne ; 2014/2015)
Autor: Eesti Koostöö Kogu Illustreerija: Karel Korp Eessõna autor: Toomas Hendrik Ilves, Raivo Vetik Toimetaja: Raivo Vetik Kirjastaja: Eesti Koostöö
Mees sotsiaaluuringu subjektina ; 2 (Sotsiaalministeeriumi toimetised. Artiklite kogumik)
Autor: Dagmar Kutsar, Eesti. Sotsiaalministeerium 2007 Eessõna autor: Ülle Papp Toimetaja: Dagmar Kutsar  
Meie aja seksiorjus
Marianne Eriksson, Eva-Brit Svensson Meie aja seksiorjus Tööstusest, mis tahab olla puhas   Autoritest Marianne Eriksson on olnud Rootsi esindaja
Metsvahi, Merili. Sugudevahelise suhtlemise ja kosimise teema Ksenia Müürsepaga tehtud intervjuudes
Merili Metsvahi Sugudevahelise suhtlemise ja kosimise teema Ksenia Müürsepaga tehtud intervjuudes Toimetajad: Helen Kästik, Eva Saar Setumaa kogumik 7 (93−117)
Milles väljendub sooline ebavõrdsus hariduses?
Milles väljendub sooline ebavõrdsus hariduses? Eesti Naisteühenduste Ümarlaua Sihtasutus 2016 Ühinedes Euroopa Liiduga võttis ka Eesti enda üheks arengueesmärgiks ühiskonnas
Mitmekesisuse juhtimine tööl
EUROOPA MITMEKESISUSE HARTADE MAJANDUSLIKE EELISTE ÄRAKASUTAMINE Mitmekesisuse juhtimine tööl  
Naised ja mehed. Võrdsed õigused, võrdne vastutus. Ülevaade soolise võrdõiguslikkuse seadusest
Naised ja mehed. Võrdsed õigused, võrdne vastutus. Ülevaade soolise võrdõiguslikkuse seadusest Koostaja: Mari-Liis Sepper Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium 2010 PDF /
Naisterahva Töö ja Elu ja Käsitööleht (1911-1927)
Tartu, 1911-1927 Eelkäija Käsitööleht 1906-1911, nr. 11. – Naesterahwa Töö ja Elu ilmus 1911, nr. 1-11 Käsitöölehe lisana (ajakirja lehekülgedel)
Neitsilikkuse väärtusest eestlaste ja lätlaste hulgas
Autor: August Wilhelm Hupel Algselt ilmunud 1791 ajakirjas Nordische Miscellaneen Artikkel ajakirjas Tuna, 4/2016 Vaata ka kommentaari artiklile
Noorte naiste töötus Euroopa Liidus
Noorte naiste töötus Euroopa Liidus (Loi, D., Patrizio, M., Samek Lodovici, M., 2017) – Uuringus analüüsiti noorte naiste töötust Euroopa
Õigus tööle igas eas
Õigus tööle igas eas (.pdf) Indrek Teder Võrdõigusvoliniku kantselei 2016
Pay Transparency in the EU
Euroopa Komisjon 2017 — „Pay transparency in the EU“ – Palkade läbipaistvuse suurendamiseks rakendatavate meetmete analüüs Euroopa Liidu liikmesriikides, Islandil,
Poverty and gender over the life cycle: Review of the implementation of the Beijing Platform for Action
Poverty and gender over the life cycle: Review of the implementation of the Beijing Platform for Action Ilmunud: 21. aprill
Poverty, gender and intersecting inequalities in the EU: Report
Poverty, gender and intersecting inequalities in the EU: Report Ilmunud: 28. november 2016 Vaata publikatsiooni EIGE kodulehel
Praktiline kollektiivläbirääkimiste käsiraamat
Eesti Tervishoiutöötajate Ametiühingute Liit 2011 Lae alla (PDF, eesti keeles) Lae alla (PDF, vene keeles) Saadaval ka ENUTi raamatukogus
Promotion of Non-discrimination and Tolerance in the Estonian Society through Mass Media
Sisu 1. Intro 2. Brožüür (eesti ja vene keeles) 3. Ettekanded ja materjalid: Sallivus rahvusvähemuste Suhtes Eestis. Iris  Pettai, Eesti
Prostitutsiooni ja seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil toimuva inimkaubanduse vahelised seosed
Käsiraamat Monica O’Connor, Grainne Healy 2006 PDF / 51 lk / 321 KB › Lae alla (PDF)
Prostitutsiooni varjatum pool: räägivad seksi ostjad
Autor: Katri Eespere Sotsiaalministeeriumi toimetised nr 5/2007 PDF / 52 lk / 1.65 MB › Lae alla (PDF)
Prostitutsiooninõudluse tagamaad ja tegelikkus
Koostaja: Ilvi Jõe-Cannon, kujundaja Piret Räni ENUT 2005 PDF / 16 lk / 504 KB › Lae alla (PDF)
Puudega inimeste ligipääsetavuse tagamine projektides – juhend puudega inimeste ligipääsetavuse tagamiseks Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide rahastatud projektides
Puudega inimeste ligipääsetavuse tagamine projektides – juhend puudega inimeste ligipääsetavuse tagamiseks Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide rahastatud projektides   Võrdõigusvoliniku kantselei,
Puudega inimeste õigused töösuhtes
Puudega inimeste õigused töösuhtes Indrek Teder Võrdõigusvoliniku kantselei 2016
Rahvastiku tervise arengukava 2009 – 2020 (Sotsiaalministeerium, 2008)
Inimeste tervis mõjutab märkimisväärselt nende võimet igapäevaelus toime tulla, nende sotsiaalset ja majanduslikku panust riigi ülesehitamisel ja riigi üldist edu.
Rahwusvahelise Naisliidu peakoosoleku tulemusi ja muljeid. Marie Reisik. Päevaleht, nr 168, 24. juuni 1930
„Tee teistele seda, mida sa sooviksid, et nad sulle teeksid,” selle oma tähise all astus tänavu 27. mail oma 8.
Raitviir, Tiina. Eesti naised võimu juures 1992-2003
Eesti naised võimu juures 1992-2003 Tiina Raitviir (RiTo 7), Tallinna Pedagoogikaülikooli sotsioloogia osakonna õppejõud Eesti seadusandliku ja täidesaatva võimu juurest
Sinu õigused tööelus. Lesbid, geid ja biseksuaalid
Sinu õigused tööelus. Lesbid, geid ja biseksuaalid Võrdõigusvoliniku kantselei 2015
Sookvoodid. Õiglasem konkurents. Paremad otsused
Sookvoodid. Õiglasem konkurents. Paremad otsused Eesti Naisteühenduste Ümarlaud PDF / 4 lk / 9.19 MB
Sooline ebavõrdsus tööelus. Raport 1 : arengud Eestis ja rahvusvaheline võrdlus
Autorid: Ott Toomet, Mare Ainsaar, Tartu Ülikool Kujundaja: Lauri Veski Toimetaja: Ott Toomet, Mare Ainsaar Kirjastaja: Tartu Ülikool Ilmumisaeg: 2012
Sooline ebavõrdsus tööelus. Raport 2 : arengud Eestis ja rahvusvaheline võrdlus
Toimetaja ja kujundaja: Kairi Talves Kirjastaja: Tartu Ülikool Ilmumisaeg: 2011 ISBN 978-9985-4-0690-8 Autoriõigus: Tartu Ülikool, 2011   Sisukord Töötee algus
Sooline ja seksuaalne ahistamine töökohal
Ilmunud 2014 (c) Poliitikauuringute keskus Praxis Autorid: Marre Karu Roll projektis: analüütik Kadri Soo on Tartu Ülikooli Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika
Sooline palgalõhe Eestis : [Poliitikauuringute Keskuse Praxis ja Eesti Rakendusuuringute Keskuse CentAR uuringu kokkuvõte] (Sotsiaalministeeriumi toimetised ; 2011)
Poliitikauuringute Keskus Praxis, Eesti Rakendusuuringute Keskus CentAR, Eesti. Sotsiaalministeerium Kirjastaja: Sotsiaalministeerium Ilmumisaeg: 2011    
Sooline võrdõiguslikkus ja ebavõrdsus : hoiakud ja olukord Eestis 2009. aastal
Sooline võrdõiguslikkus ja ebavõrdsus : hoiakud ja olukord Eestis 2009. aastal ; 3 (Sotsiaalministeeriumi toimetised. Poliitikaanalüüs) Liina Järviste, Eesti. Sotsiaalministeerium
Sooline võrdõiguslikkus projektides
Juhend soolise võrdõiguslikkuse põhimõtete järgimiseks ÜKP fondide rahastatud projektides Võrdõigusvoliniku kantselei 2016
Soolise võrdõiguslikkuse arengu juhtimise käsiraamat
Lae alla PDF Autorid: Doris Doblhofer, Zita Küng Sotsialministeerium 2006 PDF / 62 lk / 2.54 MB    
Soolise võrdõiguslikkuse käsiraamat kohalikele omavalitsustele
Soolise võrdõiguslikkuse käsiraamat kohalikele omavalitsustele Magdanela Delinesheva, Tatyana Kmetova, Reet Laja, Margit Sarv, Virginija Aleksejūnė, Margarita Jankauskaitė, Inga Žalėnienė Center
Soolise võrdõiguslikkuse majanduslik kasu
EIGE 2017 — Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi (EIGE) uuringu tulemused näitavad, et soolise võrdõiguslikkuse edendamine avaldab positiivset mõju majanduskasvule. Statistilised
Soolise võrdõiguslikkuse monitooring 2005
Tallinna Ülikool. Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut, Eesti Sotsiaalministeerium 2005   Vaata ka: Sooline ebavõrdsus: hoiakud ja olukord Eestis: ; 1
Soolise võrdõiguslikkuse monitooring 2009
Soolise võrdõiguslikkuse monitooring 2009 ; 1 (Sotsiaalministeeriumi toimetised. Uuringuraport) Vaike Vainu, Liina Järviste, Helen Biin, Eesti. Sotsiaalministeerium  
Soolise võrdõiguslikkuse monitooring 2016
Turu-Uuringute AS, 2016 — Sotsiaalministeerium esitles märtsis 2016. aasta soolise võrdõiguslikkuse monitooringu tulemusi. Küsitluse eesmärgiks oli välja selgitada, millised on
Soolise võrdõiguslikkuse näitajad
Soolise võrdõiguslikkuse näitajad = Indicators of gender equality Koostaja: Teele Järvpõld, Maretta Lunev, Tõlkija: Kairi Kübarsepp, Toimetaja: Kairit Põder, Autor:
Soolise võrdõiguslikkuse seadus. Kommenteeritud väljaanne
Soolise võrdõiguslikkuse seadus. Kommenteeritud väljaanne Kristiina Albi, Janek Laidvee, Ülle-Marike Papp, Mari-Liis Sepper Sotsiaalministeerium 2010
Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise strateegia: käsiraamat
Autor: Teele Kaldoja Koostaja: A. Norberg, Marion Pajumets, Ülle Papp, Katrin Saks, Elviine Uverskaja Toimetaja: Teele Kaldoja Kirjastaja: Sotsiaalministeerium Ilmumisaeg:
Soolised lõhed hariduses
Autor: Aune Valk Haridus- ja Teadusministeerium 2016
Sooliste palgaerinevuste kaotamine Euroopa Liidus
Lae alla PDF Euroopa Liit, 2014 PDF / 28 lk / 634 KB
Soolõime käsiraamat
Soolõime käsiraamat Võrdõigusvoliniku kantselei 2014
Soolõimest avaliku sektori juhile
Soolõimest avaliku sektori juhile (.pdf) Võrdõigusvoliniku kantselei 2016
Soostereotüübid varjavad individuaalsuse ja piiravad valikuvõimalusi
Eesti Naisteühenduste Ümarlaua Sihtasutus 2012 PDF / 16 lk / 6.78 MB
Strateegiline soolise võrdõiguslikkuse tagamise kava 2016-2019
Eessõna autor: Vĕra Jourová Autor: Euroopa Komisjon. Õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat Kirjastaja:Euroopa Liidu Väljaannete Talitus Ilmumisaeg:2016 Keel:eesti Loe Digaris
Sugu ja haridus keeles ja meeles. Artiklikogumik
Sugu ja haridus keeles ja meeles Artiklikogumik 2016 Eesti Naisteühenduste Ümarlaua Sihtasutus Sisukord Eessõna Sooteadlikkus õpetajahariduses – mis ja milleks. Ü.-M.Papp
Talutüdruk valgustuse paistel. Lisandusi August Wilhelm Hupeli artiklile
Autor: Merili Metsvahi, Mati Laur Kommentaar August Wilhelm Hupeli 1791. aasta artiklile “Neitsilikkuse väärtusest eestlaste ja lätlaste hulgas” Artikkel ajakirjas
Teabematerjalide koostamine: kuidas vältida stereotüüpe ja eelarvamusi? Käsiraamat
Teksti autorid: Aet Kuusik, Brigitta Davidjants, Ülle-Marike Papp Kujundaja ja illustratsioonide autor: Birgit Pajust Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku
Teel tasakaalustatud ühiskonda I (2000). Naised ja mehed Eestis
Teel tasakaalustatud ühiskonda I (2000). Naised ja mehed Eestis Sotsiaalministeerium, 2000 PDF / 79 lk / 657 KB
Teel tasakaalustatud ühiskonda II (2010). Naised ja mehed Eestis
Teel tasakaalustatud ühiskonda II (2010). Naised ja mehed Eestis Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium 2010 PDF
Teemalehed poliitikavaldkondades
Teemalehed poliitikavaldkondades Võrdõigusvoliniku kantselei 2014 Teemalehed Haridus ja teadus Tööturg ja tööelu Töö ja pereelu ühitamine Jätkusuutlik areng Naised ja
Tegevusjuhis naiste ja meeste võrdseks tasustamiseks võrdväärse töö eest
Tegevusjuhis naiste ja meeste võrdseks tasustamiseks võrdväärse töö eest Sotsiaalministeerium PDF / 26 lk / 2.22 MB
The gender employment gap: Challenges and solutions
Women’s labour market participation in the European Union has increased over recent decades, passing 70% in 2014. In that year, women comprised almost
The Role of Men in Gender Equality – European Strategies & Insights (2012)
Gender relations have increasingly changed throughout the past decades, and European  gender politics have productively accompanied these improvements. Still Europe
Tilliga ja tillita: retsepte Eesti feministidelt
Artiklikogumik ENUT 2003 PDF / 87 lk / 9.96 MB Lae alla (PDF)
Töö ja pere: paindlik töökorraldus ja lastevanemate tööhõive
Autorid: Berk Vaher, Kadri Seeder, Sandra Urvak, Kristina Täht Kujundaja: Einike Soosaar Illustreerija: Eele Prints-DeTisi Eessõna autor: Urve Palo Fotograaf:
Töökius. Psühholoogiline eneseabi
Töökius. Psühholoogiline eneseabi (.pdf) Võrdõigusvoliniku kantselei 2016
Tööl ja kodus ehk sooline võrdõiguslikkus Eestis
Tööl ja kodus ehk sooline võrdõiguslikkus Eestis Film uurib soolise võrdõiguslikkuse olukorda Eesti ühiskonnas. Dokumentalistlikus laadis keskendutakse kolmele teemale: Sugu
Towards a Balanced Society I (2000). Women and Men in Estonia
Ministry of Social Affairs Estonia 2000 PDF / 79 pages / 652 KB › Download (PDF)
Trend Analysis : Gender in higher STEM education
Cocky Booy Noortje Jansen Gertje Joukes Esther van Schaik Published by VHTO, National Expert Organisation Girls/Women and Science/Technology Science Park
Unustatud naine – koolmeister ja kirjanik. Lilli Suburg 150. Õpetajate Leht, 17. august 1991
Unustatud naine – koolmeister ja kirjanik Lilli Suburg 150 1. augustil 1991 möödus 150 aastat eesti prosaisti, ajakirjaniku ja kooliõpetaja
Vägivallast on väljapääs
Igal inimesel on õigus tunda end vabana, austatuna ja väärtuslikuna. Nii ka sinul. Läbi ajaloo on meie ühiskond aga seadnud
Võrdne kohtlemine projektides
Võrdne kohtlemine projektides – juhend võrdse kohtlemise põhimõtete järgimiseks Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika fondide rahastatud projektides Võrdõigusvoliniku kantselei 2016
Võrdõiguslik omavalitsus
Naiste ja meeste võrdsete võimaluste metoodika ja parima praktika näited Eesti Naisteühenduste Ümarlaua Sihtasutus 2009  
Võrdsed õigused ja võimalused meestele ja naistele Euroopa Liidus
Võrdsed õigused ja võimalused meestele ja naistele Euroopa Liidus Sotsiaalministeerium 1999 PDF / 16 lk / 1.8 MB
Waging War on the Pay Gap
Waging War on the Pay Gap Lutter pour l’egalite salariale Formaat: DVD video Kaks versiooni filmist, lühike (3:31 min) ja
Закон о равном обращении : справочник (Võrdse kohtlemise seadus : käsiraamat, vene keeles)
Закон о равном обращении : справочник Võrdse kohtlemise seadus : käsiraamat (vene keeles) Tallinna Tehnikaülikool, õiguse instituut Koostaja Ülle-Marike Papp
Многообразие на предприятии (Mitmekesisus ettevõttes, vene keeles)
Многообразие на предприятии (issuu.com) www.erinevusrikastab.ee/ru  
На пути к сбалансированному обществу. Женщины и мужчины в Эстонии
Министерство социальных дел Эстонской Республики, Таллинн 2010 PDF / 228 lk / 4.31 MB › Lae alla (PDF)
Письма родителям. Индрек Кофф. Канцелярия уполномоченного по гендерному равноправию и равному обращению, 2016
Письма родителям Индрек Кофф Канцелярия уполномоченного по гендерному равноправию и равному обращению 2016 Kirjad lapsevanemale, vene keeles Indrek Koff Võrdõigusvoliniku
Практическое руководство по коллективным переговорам
Praktiline kollektiivläbirääkimiste käsiraamat (vene keeles) PDF / 120 lk / 5.98 MB Lae alla PDF
Я ЗНАЮ СВОИ ПРАВА: просто и кратко о том, как и зачем отличать мнимую дискриминацию от реальной
Я ЗНАЮ СВОИ ПРАВА: просто и кратко о том, как и зачем отличать мнимую дискриминацию от реальной Канцелярия уполномоченного по