Tellimissoovitus

NB! Tegemist ei ole teavikute reserveerimisega või tellimisega. Antud vormi abil saab lugeja teha raamatukogule ettepaneku sellise teaviku muretsemiseks, mida raamatukogus veel ei ole. Vt ka raamatukogu

Tellimissoovitus

Teose pealkiri:

Teose autor:

Soovitaja nimi:

Soovitaja e-post (soovi korral):

E-posti aadressi kasutame ainult seoses käesoleva vormiga ja vajadusel Teiega kontakteerumiseks käesoleva raamatusoovituse kohta lisainfo küsimiseks.

Kommentaarid (soovi korral):