NB! Tegemist ei ole teavikute reserveerimisega või tellimisega. Antud vormi abil saab lugeja teha raamatukogule ettepaneku sellise teaviku muretsemiseks, mida raamatukogus veel ei ole. Vt ka raamatukogu

Tellimissoovitus

  Teose pealkiri:

  Teose autor:

  Soovitaja nimi:

  Soovitaja e-post:

  Kommentaarid:

  Nime, e-posti ja kommentaaride lisamine on vabatahtlik. E-posti aadressi kasutame ainult seoses käesoleva vormiga ja vajadusel Teiega kontakteerumiseks raamatusoovituse kohta lisainfo küsimiseks või näiteks juhul, kui olete kommentaarides avaldanud soovi saada teadet, kui raamat on raamatukogusse tellitud.