Ney, Maret – Seksuaalvähemustesse kuuluvate naiste koolikogemuse tõlgendus lähtuvalt seksuaalsest identiteedist

Ney, Maret Seksuaalvähemustesse kuuluvate naiste koolikogemuse tõlgendus lähtuvalt seksuaalsest identiteedist Juhendaja: Tiiu Kadajas Õppe-/uurimisasutus: Tartu Ülikool osakond/õppetool: Sotsiaal- ja haridusteaduskond, haridusteaduste instituut, põhikooli mitme aine õpetaja õppekava Uurimuse tüüp: Magistritöö Aasta: 2013 Lisad Täistekst: www.dspace.ut.ee

Mäkinen, Riikka – Soostereotüübid eesti ja soome koolinoorte seas

Mäkinen, Riikka Soostereotüübid eesti ja soome koolinoorte seas Juhendaja: Anu Laas Õppe-/uurimisasutus: Tartu Ülikool Osakond/õppetool: Sotsiaalteaduskond / sotsioloogia osakond Uurimuse tüüp: Bakalaureusetöö Aasta: 1999 Lisad Täistekst (.doc) Kokkuvõte Bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida, millised on stereotüüpsed arvamused sugupoolte kohta Eesti koolinoorte

Mäesalu, Eleri – Naispolitseiametnike olukorrast ning nende hinnangutest Eesti politsei naistöötajatega seonduva suhtes

Mäesalu, Eleri Naispolitseiametnike olukorrast ning nende hinnangutest Eesti politsei naistöötajatega seonduva suhtes Juhendaja: Aigi Resetnikova, M.A. Õppe-/uurimisasutus: Lääne-Virumaa Kutsekõrgkool Osakond/õppetool: Sotsiaaltöö osakond Uurimuse tüüp: Lõputöö Aasta: 2004 Lisad Täistekst (.doc) Sisukord Sissejuhatus / 1. Naised Eestis. 1.1. Naiste tähtsus, roll ja

Suba, Liisa – Üliõpilaste hoiakud samasooliste paaride suhtes ja selleteemalise meediaarutelu retseptsioon

Suba, Liisa Üliõpilaste hoiakud samasooliste paaride suhtes ja selleteemalise meediaarutelu retseptsioon Õppe-/uurimisasutus: Tartu Ülikool Osakond/õppetool: Sotsiaal- ja haridusteaduskond, ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituut Juhendaja: Külliki Seppel, MA Uurimuse tüüp: Bakalaureusetöö Aasta: 2012 Lisad Täistekst www.dspace.ut.ee  

Lukas, Elen – Teletarbimise mõju laste arusaamadele soorollidest

Lukas, Elen Teletarbimise mõju laste arusaamadele soorollidest Õppe-/uurimisasutus: Eesti Humanitaarinstituut Osakond/õppetool: Ühiskonnateooria õppetool, sotsioloogia Juhendaja(d): Veronika Kalmus Uurimuse tüüp: Bakalaureusetöö Aasta: 2003 Kokkuvõte Bakalaureusetöö keskendub küsimusele, kas televiisori vaatamine algklassiõpilaste (lapsed vanuses 7-12 aastat) poolt, avaldab mõju soorolli nägemusele. Kas televiisori