Olesk, Kadri – Meeste ja naiste partnerivaliku ootused püsi- ja juhusuhete tüüpides

Olesk, Kadri
Meeste ja naiste partnerivaliku ootused püsi- ja juhusuhete tüüpides

Juhendaja: Indrek Tart
Õppe-/uurimisasutus: Tallinna Ülikool
Osakond/õppetool: Sotsiaalteaduskond, sotsioloogia osakond

Uurimuse tüüp: Bakalaureusetöö
Aasta: 2004/2005