Orav, Jaanika – Tervist mõjutavad sotsiaalsed determinadid: vanus, sugu, haridus, elukoht ja rahvus

Orav, Jaanika
Tervist mõjutavad sotsiaalsed determinadid: vanus, sugu, haridus, elukoht ja rahvus

Juhendaja: Virve-Ines Laidmäe
Õppe-/uurimisasutus: Tallinna Ülikool
Osakond/õppetool: Sotsiaalteadukond, sotsioloogia osakond

Uurimuse tüüp: Bakalaureusetöö
Aasta: 2004/2005