Moltšanov, Marina – Eesti geide identiteedi kujunemine heteronormatiivsuse taustal

Moltšanov, Marina
Eesti geide identiteedi kujunemine heteronormatiivsuse taustal

Juhendaja: Strömpl, Judit
Õppe-/uurimisasutus: Tartu Ülikool
Osakond/õppetool: Sotsiaal- ja haridusteaduskond, sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituut

Uurimuse tüüp: Magistritöö
Aasta: 2013