Ulmas, Katre – Töö ja pereelu ühendamise probleemid Eesti naispolitseiametnikel

Ulmas, Katre
Töö ja pereelu ühendamise probleemid Eesti naispolitseiametnikel

Õppe-/uurimisasutus: Tallinna Ülikool
Juhendajad: Ruth Alas, Aigi Resetnikova

Uurimuse tüüp: Magistritöö
Aasta: 2005

Sisukord

Sissejuhatus / 1. Töö ja pereelu ühendamise probleemid. 1.1. Naised Eestis. 1.2. Naised politseiorganisatsioonis. 1.3. Töö ja pereelu ühendamise probleemid uuringu ainena. / 2. Uuring Eesti naispolitseiametnike seas. 2.1. Olulisemad varasemad uuringud. 2.2. Lastega naispolitseiametnike töö ja pereelu ühendamise uuring Eestis. / 3. Tulemused. / Kokkuvõte

Kokkuvõte inglise keeles lk. 60-63
Kokkuvõte lk. 57-59
Bibliograafia lk. 64-67