Murutar, Kati – Eesti naisliikumine ja naisteajakirjandus 19. sajandist 1944. aastani

Murutar, Kati
Eesti naisliikumine ja naisteajakirjandus 19. sajandist 1944. aastani

Juhendaja:Epp Lauk
Õppe-/uurimisasutus: Tartu Ülikool
Osakond/õppetool: Žurnalistika kateeder

Uurimuse tüüp: Bakalaureusetöö
Aasta: 1990