Suba, Liisa – Üliõpilaste hoiakud samasooliste paaride suhtes ja selleteemalise meediaarutelu retseptsioon

Suba, Liisa
Üliõpilaste hoiakud samasooliste paaride suhtes ja selleteemalise meediaarutelu retseptsioon

Õppe-/uurimisasutus: Tartu Ülikool
Osakond/õppetool: Sotsiaal- ja haridusteaduskond, ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituut
Juhendaja: Külliki Seppel, MA

Uurimuse tüüp: Bakalaureusetöö
Aasta: 2012

Lisad