Mikk, Jaan – Soorollid õppekirjanduses

Mikk, Jaan Soorollid õppekirjanduses Tartu Ülikooli Pedagoogika osakonna väljaanne nr. 12 Toimetaja Jaan Mikk Keeletoimetaja Siret Linnas Kokkuvõtete keeletoimetaja Mall Tamm ISBN 9985-4-0298-7 Aasta: 2002 Õppe/uurimisasutus: Tartu Ülikool Osakond/õppetool: Haridusteaduskond / pedagoogikaosakond Lisad Täistekst (.pdf)   Sisukord Ajaloo õpikud Liina Järviste.

Sooline võrdõiguslikkus kodanikuõpetuses (2010)

Projekti nimi: Sooline võrdõiguslikkus kodanikuõpetuses Kestvus: 01.05.2010 – 31.10.2010 Eesmärk: Projekti üldiseks eesmärgiks on suurendada sootundlikkust Eesti haridussüsteemis, olles jätkuks projektile “Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine Eesti haridussüsteemis”. Sihtgrupp: Projekti otseseks sihtgrupiks on haridussüsteemis töötavad inimesed (õetajad, õppekavade ja õppematerjalide koostajad). Kaudsemaks