Sooline võrdõiguslikkus kodanikuõpetuses (2010)

Projekti nimi: Sooline võrdõiguslikkus kodanikuõpetuses

Kestus: 01.05.2010 – 31.10.2010

Eesmärk: Projekti üldiseks eesmärgiks on suurendada sootundlikkust Eesti haridussüsteemis, olles jätkuks projektile “Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine Eesti haridussüsteemis”.

Sihtgrupp: Projekti otseseks sihtgrupiks on haridussüsteemis töötavad inimesed (õetajad, õppekavade ja õppematerjalide koostajad). Kaudsemaks sihtgrupiks on laiem avalikkus üldisemalt.

Tegevused: Kolme Eesti koolides kasutatava kodanikuõpetuse õpiku analüüs sooperspektiivist ning praktilised juhised õpetajatele kuidas kodanikuõpetust sootundlikumalt õpetada.

Partner: Eesti Haridusfoorum

Projektijuht: Kadri Aavik

RahastajaAvatud Eesti Fondi Vabaühenduste fond (VÜF fond on rahastatud Islandi, Liechtensteini ja Norra poolt EMP finantsmehhanismi ning Norra finantsmehhanismi vahendusel). Projekti kaasrahastab Friedrich Eberti Fond.

ebert

Projekti käigus valminud materjalid:

Projekti üritused:

  • Seminar “Sooline võrdõiguslikkus ühiskonnaõpetuses”, 29. oktoobril 2010 Clarion Hotell Euroopa hotellis
    Seminari kava