Pajumets, Marion – Mis saab soorollidest? Tulevaste meespoliitikute nägemused

Juhendaja: Mikko Lagerspetz
Õppe-/uurimisasutus: Eesti Humanitaarinstituut
Osakond/õppetool: Ühiskonnateooria õppetool / sotsioloogia

Uurimuse tüüp: Bakalaureusetöö
Aasta: 2001

Autori kontakt
marion.pajumets@enut.ee