Paats, Merle – Emade rahulolu pereeluga ja hinnang oma koormusele peres aastail 1994-1998

Juhendaja: Leppiman, Anu
Õppe-/uurimisasutus: Tallinna Ülikool
osakond/õppetool: Sotsiaalteaduskond, sotsiaaltöö osakond

Uurimuse tüüp: Magistritöö
Aasta: 1999