Parim sooteadlik MTÜ 2024 on HK Unicorn Squad

5. juunil kuulutas Eesti Naisuurimus-ja Teabekeskus (ENUT) oma kevadkonverentsil Tallinnas välja Eesti kõige sooteadlikuma MTÜ 2024, kelleks osutus HK Unicorn Squad. Sel aastal toimus konkurss 15. korda. Parima sooteadliku vabaühenduse valimise eesmärk on väärtustada meeste ja naiste, poiste ja tüdrukute

ENUTi kevadkonverents 2024

Parema tuleviku nimel: ENUT ja partnerid edendavad soolist võrdõiguslikkust Aeg: 5. juuni 2024Koht: Tallinna Ülikool, ruum M-225 (Mare maja, Uus-Sadama 5) Päevakava 11.30 Kogunemine ja tervituskohv 11.45–12.10 Konverentsi avamine 11.45–11.55 Tervitus Tallinna Ülikooli poolt. Katrin Niglas, Tallinna Ülikooli teadusprorektor VAATA VIDEOT 11.55–12.05

Konkurss “Parim sooteadlik MTÜ” 2024

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT) kutsub kõiki mittetulundusühinguid, kes on huvitatud oma organisatsiooni arendamisest ja demokraatliku ühiskonna kujundamisest, osalema konkursil „Parim sooteadlik MTÜ“. Konkursi eesmärgiks on väärtustada meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtteid, toetada soolist võrdõiguslikkust kujundavaid hoiakuid ning avaldada

Soostereotüüpidest vabade õpikute ja õppematerjalide koostamine ja kasutamine

Metoodiline juhendKoostanud Ülle-Marike Papp ja Riina KüttEesti Naisuurimus- ja TeabekeskusTallinn, 2024Juhend on valminud Aktiivsete Kodanike Fondi toetatud projekti „Soostereotüüpideta haridus =võrdsemad ja avaramad võimalused noortele“ raames Juhendi eesmärgiks on kaasa aidata õppematerjalide ja õpikute koostamisele, toimetamisele,retsenseerimisele, kirjastamisele ja hindamisele, et

Projekti „Soostereotüüpideta haridus = võrdsemad ja avaramad võimalused noortele“ lõpuseminar

Aeg: teisipäev, 30.04.2024Koht: Tallinna Õpetajate Maja, Hansasaal (Raekoja plats 14, II korrus) Registreerumine kuni 26.04 SIIN 10.30 Kogunemine, tervituskohv11.00 – 11.15 Avasõnad, projekti tutvustus (Reet Laja, ENUT juhatuse esinaine)11.15 – 12.45Ülevaade õpikute analüüsist, metoodilise juhendi tutvustus (Ülle-Marike Papp ja Riina

Rasedate töötajate ja töötavate lapsevanemate töö- ja eraelu tasakaalustamise edendamine juhend heade tavade kogumiseks

Meeste ja Naiste Võrdõiguslikkuse Instituut Brüssel 2021 Projekt „Parents@ Work“ on rahastatud Euroopa Liidu õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programmist (2014¬2020) Partnerid: Meeste ja Naiste Võrdõiguslikkuse Instituut (Belgia), diskrimineerimisvastase kaitse komisjon (Bulgaaria), soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik (Eesti) ning töö

ENUTi koolitus „Soostereotüüpideta haridus = võrdsemad ja avaramad võimalused noortele“

Koolitus „Soostereotüüpideta haridus = võrdsemad ja avaramad võimalused noortele“ viiakse läbi Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse samanimelise projekti raames. Projekti eesmärk on edendada teadmisi soostereotüüpidest ja nende vältimise vajadusest ja võimalustest õppekirjanduses ja õppematerjalides, suurendades ka haridustöötajate, õpetaja-hariduse õppejõudude, nii õppematerjalide

Eda Sepp – In Memoriam

Eda Sepp15.08.1935–23.01.2024 23.01.2024 lahkus meie hulgast Torontos elanud kunstiajaloolane Eda Sepp.Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse (ENUT) pere meenutab ja mäletab Eda tänutundega. Eda Sepp oli Eesti taasiseseisvuse algusaastatel üks ENUTi asutamise initsiaatoreid ja selle esimese juhatuse liige. Veel enne MTÜ Eesti

Töökohal ahistamise ja kiusamise lõpetamine

Laevandusettevõtjate suunised Euroopa Esinduse Reederite Ühing, Euroopa Liidu Transporditööliste Ametiühingute Liit Käesolevate suuniste eesmärgiks on aidata ettevõtetel teadvustada ahistamise ja/või kiusamisejuhte, rakendada efektiivset kaebuste esitamise korda selliste juhtumite tuvastamiseks ning lõpetadaahistamine ja kiusamine viisil, mis tooks kasu kõikidele töökohtadel ahistamise

Marie-Luise Meier “Gender in Games – Methodology and Analysis

Tartu Ülikool 2022 Juhendajad: Professor Raili Marling (Tartu Ülikool), abiprofessor Maria Murumaa-Mengel (Tartu Ülikool)Opponendid: Senior Researcher Veli-Matti Karhulahti, (University of Jyväskylä), Lecturer Andrei Nae (University of Bucharest) Väitekirja eesmärk on luua metodoloogia soo analüüsimiseks videomängudes, mis põhineb teiste erialade kogemustel,

Rebeka Põldsam – “Why are we still abnormal?!” History of discourses on non-normative sex-gender subjects in Estonia

Tartu Ülikool 2023 Etnoloogia osakond, Kultuuriuuringute Instituut Juhendajad: Professor Ene Kõresaar (Tartu Ülikool), Professor Raili Marling (Tartu Ülikool)Opponendid: Dr Tuula Juvonen (Tampere Ülikool), Dr Andrés Brink Pinto (Lundi Ülikool) Doktoritöö keskmes on küsimus, kuidas on Eestis eri ajastutele omaste diskursustega

VARIRAPORT: Istanbuli konventsioon Eestis

Autorid: Iris Pettai, Tambet Laasik, Häli Jürimäe Tallinn 2023 Variraport on koostatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja Aktiivste kodanike Fondi poolttoetatud projekti eesmärgiks on olla riigile toeks Istanbuli Konventsiooni rakendamisel Eestis, tehaettepanekuid ja soovitusi ohvrikaitse tugevdamiseks, praktilise töökorralduse muutmiseksperevägivalla alal, koolitusprogrammide

Uudiskirjandus 2/2023

Psychology and gender an advanced reader / Natu, Sadhana Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2024. Suur rohepesu käsiraamat / Liiv, Jüri [Tallinn] : Hea Lugu,[2023]  [Viljandi] : Print Best The Fires of Lust Sex in the Middle Ages / Harvey, Katherine United

2023 report on gender equality in the EU

Euroopa Komisjon 2023 Aruanne keskendub peamistele tegevustele ja saavutustele, et parandada soolist võrdõiguslikkust ELi institutsioonide ja liikmesriikide poolt. Samuti esitleb see inspireerivaid näiteid liikmesriikidest ning ELi rahastatud projektidest. Aruanne sisaldab ka olulisi andmeid soolise võrdõiguslikkuse olukorra kohta ELis. Need andmed

VII Naiste ettevõtluse konverents „Hoogu naiste ettevõtlusele” 2023

17. novembril 2023 Ministeeriumide ühishoones, Suur-Ameerika 1, Tallinn Konverentsi päevakava 9.30–10.15 Saabumine ja tervituskohv. Ettevõtete ja ettevõtjate omavaheline tutvumine. Toodete tutvustamine. ENUTi (välk)raamatukogu ja väljaandeid. Konverentsil osaleb Tartu Ülikooli Pärnu kolledži üliõpilane Marlen Kokla, kes uurib oma lõputöös naisettevõtjate kogemuslugusid seoses

Tairi Rõõm ja Orsolya Soosaar. The gender gap in pension wealth in Europe: Evidence from twenty countries

Eesti Panga Toimetised 8/2020 Käesolevas uurimuses analüüsime soolisi erinevusi penisonivarades kahekümnes Euroopa Liidu liikmesriigis. Uuringus käsitletakse pensionivara soolist lõhet kahest aspektist. Esmalt vaatame meeste ja naiste vahelisi erinevusi pensionivara omamise määras ning teiseks analüüsime, millised on erinevused pensionvara mahus. Uuringu

ENUTi uudiskiri 2022

Head ENUTi uudiskirja lugejadSuured tänud ENUTi poolt, et tunnete meie tegevuste vastu huvi. On hea meel tõdeda, et sel aastal liitus meie uudiskirja adressaatide hulka muljetavaldav 26 uut nime. Traditsiooniliselt ei vaeva me oma lugejaid palju: uudiskirja kaudu saadame kutseid