ENUT Tallinna Ettevõtluspäeval 2020

Tallinna Ettevõtlusamet korraldas 6. oktoobril 2020 järjekordselt Tallinna Ettevõtluspäeva. Koroonaohust tingituna otsustati kõik seminarid üle viia televisiooni. Kahjuks jäid selle tõttu toimumata nii ENUTi tavapärane välkraamatukogu kui otsekontaktide sõlmimine, kuid samal ajal salvestati meie seminari ning see on nüüd järelvaadatav.

Soome praktikant ENUTis

2020. a juulist kuni oktoobrini oli ENUTil rõõm võõrustada praktikanti Soomest. Hely Hollo on Tampere Ülikooli sotsiaalteaduste magistrant, kes Erasmus+ programmi raames valis endale praktikakoha Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuses. Oma õpingutes on ta huvitatud olnud ka soolisest võrdõiguslikkusest ja politoloogiast

Vanemad mehed koos üksinduse vastu (2020)

Projekti pealkiri: Vanemad mehed koos üksinduse vastu/Older men together challenging the risk of being lonely Projekti kestus: 01.05.2020-31.01.2021 Projekti kirjeldus ja eesmärk: Projekt keskendub vanemate meeste kogukonnaellu kaasamisele. Koostöös Eesti vanemaid mehi koondavate organisatsioonidega korraldatakse kokkusaamisi kohalikul tasandil, luuakse suhted

Sugu telepildis 2020

Projekti pealkiri: Sugu telepildis 2020 Projekti kestus: 2020-2021 Projekti kirjeldus ja eesmärk: TLU sotsioloogia ja kommunikatsiooni üliõpilaste koostöös ja BFM õppejõudude juhendamisel ning Eesti Naisuurimuse ja Teabekeskuse ekspertiisi kasutades tehakse valmis veebipõhine õppevahend meedia kirjaoskuse valdkonnas. Korratakse 2002 tehtud õppevahendi

Uut võrdõiguslikkuse foorumit Soomes juhib president Tarja Halonen

Soome Naisühenduste Keskliit (Naisjärjestöjen keskusliitto) koos TANE (riigi soolise võrdõiguslikkuse nõuandjad, https://tane.fi/etusivu) on alustanud uue foorumiga (Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -foorumi), mille eesmärk on efektiivselt edendada võrdõiguslikkust. Aastatel 2020–2022 juhib foorumit president Tarja Halonen koos Naisühenduste Keskliidu (Naisjärjestöjen keskusliitto) esindaja Eva Biaude

ENUTi suvekool 2020

ENUT’i suvekool toimus Viimsi mõisa karjakastelli hoones asuvas tervisekeskuses Harmoonikum 18. ja 19. augustil. Mõlemal päeval oli osalejatel võimalik kasutada ENUT’i välkraamatukogu. Suvekooli avas ja ettekandeid ning arutelusid modereeris ENUT’i esinaine Reet Laja. Kahe päikesepaistelise päeva jooksul kuulati 19 ettekannet ja sõnavõttu.

Suvekool 2020 (4. Vaimse tervise teemad ja teenused)

Vaimse tervise teemale keskendumise vajadus tõstatus tõdemusest, et Eestis on üha enam levimas esoteerika, vaimse tasakaalu ja enesearengu eesmärgil otsitakse abi nõidadelt ja selgeltnägijatelt, ida ja loodusrahvaste usunditest, mitte ekspertidelt. Teemaploki juhatas sisse meediaekspert, Tallinna Ülikooli dotsent Barbi Pilvre, kelle küsimuseasetused lähtusid hingehoiu

Suvekool 2020 (3. Arengud soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas Eesti kolmandas ja valitsussektoris)

Praxise võrdsuspoliitikate ekspert, jurist Mari-Liis Sepper andis ülevaate mõttekoja soolise võrdõiguslikkuse ja võrdsete võimaluste programmist ja uurimisteemadest.   Programmi eesmärk on laiema avalikkuse teadlikkuse ja tähelepanu pööramine soolise võrdõiguslikkuse olulisusele ja soolõime meetmete toetamine muudes poliitikakujundamises. Praxis osaleb Eesti eksperdina

Suvekool 2020 (2. Soolise võrdõiguslikkuse poliitikad kohalike omavalitsuste tasandil Euroopas, Eestis ja mujal)

Eesti Linnade ja Valdade Liidu arendusjuht Ott Kasuri tutvustas Zoomi vahendusel Euroopa Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (The Council of European Municipalities and Regions – CEMR) meetmeid soolise võrdõiguslikkuse edendamisel, eelkõige naiste ja meeste võrdse esindatuse – demokraatia propageerimist otsuste

Suvekool 2020 (1. Euroopa Liidu institutsioonide poolt väljatöötatud poliitilised dokumendid)

Halliki Voolma, Euroopa Komisjoni Õiguse Peadirektoraadi soolise võrdõiguslikkuse üksuse ametnik ühines suvekooliga Zoomi vahendusel ja tutvustas soolise võrdõiguslikkuse poliitikate elluviimiseks loodud struktuure komisjonis. Lisaks temale kui direktoraadi nõuniku kohale on loodud soolise võrdõiguslikkuse rakkerühm, mis koosneb 6-st inimesest, teema eest vastutab EK volinik

Praxis: Sooline palgalõhe. Võrdlevuuringu aruanne

See ‘Võrdlevuuringu aruanne’ on koostatud Euroopa Liidu programmi PROGRESS rahastatud projekti “Sooline palgalõhe: uued lahendused vanale probleemile. Koostöös sotsiaalpartneritega lahenduste leidmine soolisele palgalõhele” raames. Projekti peamine eesmärk on töötada välja ametiühingute, soolise võrdõiguslikkuse edendamise ametkondade ja muude oluliste sidusrühmade tihedas

Aafrika tudeng oli vabatahtlik ENUTis

2019. aasta septembrist hakkas Tallinna Ülikoolis magistriprogrammis õppima Richard Aboagye Kumi Ghanast. Teda huvitab täiskasvanute haridus, kuna selles peitub suur arenguressurss riigi moderniseerimisel. Ta on kodumaa patrioot, tahab kaasa aidata riigi heaolu kasvule. Richardi uurimisteemaks sai „ Re-thinking Gender Education:

Covid-19 ja sooline võrdõiguslikkus

Siia kogume erinevaid materjale, kuidas Covid-19 viirus on mõjutanud meie ühsikonda ning soolist võrdõiguslikkust. 19.04.2020 finanz.dk, Titan Alon, Matthias Doepke, Jane Olmstead-Rumsey, Michèle Tertilt The Impact Of The Coronavirus Pandemic On Gender EqualityKriis mõjutab naisi ja mehi erinevalt, ning mitte

Lupanova, Olga — Naiste roll üle 60-aastaste meeste sotsiaalses osalemises vanemate meeste, naiste ja sotsiaaltöötajate vaatest

TARTU ÜLIKOOLSotsiaalteaduste valdkondÜhiskonnateaduste instituutSotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika magistriõppekava Juhendaja: Reeli Sirotkina, MSW Magistritöö eesmärk on uurida tähendusi, mida omistavad vanemad mehed, naised ja sotsiaaltöötajad naiste rollile vanemate meeste sotsiaalses osalemises. Magistritöö .PDF

Miks rahastada SVÕ projekte?

Seoses hiljutiste sündmustega SVÕ projektide rahastamisega on ühiskonnas üles kerkinud mitmeid küsimusi. Oleme siia kokku kogunud meie ja partnerite selgitused: Miks on vaja SVÕ tegevusi rahastada? Millega me üldse tegeleme? Kes meie tegevusest kasu saavad? 13. juuli 2020 Vikerraadio Reet

Parim sooteadlik MTÜ 2020

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse (ENUT) poolt juba 11. korda välja antud tiitel “Parim sooteadlik MTÜ” kuulub tänavu kahele MTÜ-le. Võitjad kuulutati välja ENUTi kevadkonverentsil 18. juunil. MTÜ VAITER toob esitluses välja oma tegevuse olulisi suundi: Oleme juhatuse liikmetena väga teadlikud

Õiglane miinimumpalk: Euroopa Komisjon algatas sotsiaalpartneritega konsulteerimise teise etapi

3. juunil 2020 käivitas Euroopa Komisjon konsultatsiooni selle kohta, kuidas tagada kõigile Euroopa Liidu töötajatele õiglane miinimumpalk. Komisjoni eesmärk ei ole kehtestada ühtset Euroopa miinimumpalka ega ühtlustada miinimumpalga kujundamise süsteeme. Võimalikke meetmeid kohaldataks erinevalt, sõltuvalt liikmesriigi miinimumpalga kujundamise süsteemidest ja

Lõpule jõuab ENUTi rahvusvaheline projekt noortele

European youth (SIA4Y)” SIA4Y idee pärineb 2017. aastal Riias toimunud seminarilt „Making the Waves”. Projekt „Strengtening civil society rights by Information Access for European Youth” kestis pea poolteist aastat (2018-2020) ning oli osa programmist Europe for Citizens Programme. SIA4Y juhtmõte