Euroopa traumaatiline mälu – naispagulased ja suurpõgenemine 1944

Projekti eesmärk

Projekti eesmärk on tutvustada ja suurendada teadlikkust pagulasteemadest, demokraatia olulisusest, totalitaarse režiimi ohtudest, naiste võimalustest ja ohtudest paguluses ning identiteedi säilitamisest. Projekti raames toimub tihe koostööd mitme riigi vahel.

Projekti kestus

märts 2024 – mai 2025

Partnerid

Projekti koostaja Tammepuu Eesti Klubi
Koordinaator Eesti Mälu Instituut.
Koostööpartnerid: The Genocide and Resistance Research Centre of Lithuania (Leedu), The Museum of the Occupation of Latvia (Läti), Tallinna 32. Kool, ENUT (Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus), ERKO (Eestirootslaste Kultuuriomavalitsuse SA)

ENUTi tegevused projekti raames

05.06.2024 SEMINAR Naised, rahu ja julgeolek: Suurpõgenemine 1944

Rohkem infot projekti kohta Tammepuu Eesti Klubi kodulehel