Uudiskirjandus 1/2024

Career and family

women’s century-long journey toward equity / Goldin, Claudia

Princeton Oxford Princeton University Press [2023] 

Karjäär ja perekond

naiste sajandipikkune teekond võrdsuse poole / Goldin, Claudia

KAVA kirjastus, 2024

Gender and the politics of disaster recovery

dealing with the aftermath / edited by Sajal Roy

Milton Park, Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2023

How to be a woman online

surviving abuse and harassment, and how to fight back / Jankowicz, Nina


London ; New York : Bloomsbury Academic, 2022

Illustration, Narrative and The Suffragette

An Illustrative Enquiry / Fauchon, Mireille

London Bloomsbury Visual Arts 2024

Ma pole nõus

miks me tülitseme ja kuidas erinevuste kiuste suuri asju korda saata / Brown, Michael

[Tallinn] : Äripäev, [2023]

Men, masculinities, and infertilities / Allan, Jonathan A.

New York, NY : Routledge, 2022

Political Violence and the Imagination

Complicity, Memory and Resistance / Thaler, Mathias editor

London : Routledge, 2020

Workparent

the complete guide to succeeding on the job, staying true to yourself, and raising happy kids / Dowling, Daisy

Boston, MA : Harvard Business Review Press, 2021

Digikogus

VARIRAPORT: Istanbuli konventsioon Eestis / Iris Pettai, Tambet Laasik, Häli Jürimäe

Tallinn 2023

“Why are we still abnormal?!” History of discourses on non-normative sex-gender subjects in Estonia / Rebeka Põldsam

Tartu Ülikool 2023

Gender in Games – Methodology and Analysis / Marie-Luise Meier

Tartu Ülikool 2022

Töökohal ahistamise ja kiusamise lõpetamine

Laevandusettevõtjate suunised

Euroopa Esinduse Reederite Ühing, Euroopa Liidu Transporditööliste Ametiühingute Liit

Soostereotüüpidest vabade õpikute ja õppematerjalide koostamine ja kasutamine

Metoodiline juhend
Koostanud Ülle-Marike Papp ja Riina Kütt
Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus
Tallinn, 2024

Soolise võrdsuse edendamine ja soostereotüüpidest vabade õpikute koostamine – taustmaterjal

Koostanud Ülle-Marike Papp
Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus
Tallinn, 2024