Uued võimalused naistele ja noortele Ukraina Kirovogradi regioonis (2024-2025)

Projekti eesmärk

Projekti “Uued võimalused naistele ja noortele Ukraina Kirovogradi regioonis” eesmärk on aidata Kirovogradi regioonil areneda kolmes suunas: edendada ettevõtlust (eriti nais- sõjapõgenike ja kohalike naiste hulgas), toetada Ukraina kutseharidusreformi kohalikul tasandil (ettevõtluskoolituse õppekava ja mooduli väljatöötamise õppematerjalide ning piloteerimise kaudu) ning anda hoogu ja tuge ka naistele ajakirjanikele kõige regioonis toimuva positiivse kajastamisel.

Projekti peamine eesmärk on luua uusi võimalusi Kirovogradi naistele ja noortele ja seeläbi ka Kirovogradile endale. Majandusraskuste käes vaevlevas piirkonnas ning täiemahulise sõja ajal on kogukondlik areng ja väikeettevõtlus võtmetähtsusega, ning mõlema eest kannavad suurt vastutust just naised ja noored. Seepärast soovime panustada eeskätt nais-sõjapõgenike, kohalike naiste ja noorte ettevõtlusõppesse ja võimestamisesse.

Otseselt saavad projektist kasu 60 naist ja 200 partnerkooli noort, kellele pakutakse projektiperioodi jooksul ettevõtlusõpet ja julgustust – avamaks oma ettevõtte/start-up’i või tegemaks oma professionaalses elus arenguhüppe. Projekti laiem eesmärk on aga jätkusuutlikkuse tagamine. Selleks pakume regiooni ettevõtluskoolitajatele, ametnikele ning kutsekoolidele vajalikke teadmisi, kogemusi ja innustust.

Lisaks kaasame projekti ka ajakirjanikud, keda näeme Kirovogradi tulevase arengu olulise osana.

Projekti kestus

01. aprill 2024–30. november 2025

Partnerid

Press-Club Reform

Tegevused

Avaüritus 17. juunil 2024

Projekti toetab Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus – ESTDEV