Parim sooteadlik MTÜ 2024 on HK Unicorn Squad

5. juunil kuulutas Eesti Naisuurimus-ja Teabekeskus (ENUT) oma kevadkonverentsil Tallinnas välja Eesti kõige sooteadlikuma MTÜ 2024, kelleks osutus HK Unicorn Squad. Sel aastal toimus konkurss 15. korda. Parima sooteadliku vabaühenduse valimise eesmärk on väärtustada meeste ja naiste, poiste ja tüdrukute võrdse kohtlemise põhimõtteid. Samuti toetada soolist võrdõiguslikkust kujundavaid hoiakuid ning avaldada tunnustust neile organisatsioonidele, kes oma tegevuses järgivad kaasaegse jätkusuutliku kodanikuühiskonna põhimõtteid.

HK Unicorn Squadi missiooniks on suurendada tüdrukute huvi tehnika, robootika ja loodusteaduste vastu juba varases eas ning kasvatada seeläbi naiste osakaalu IKT valdkonnas. Eesmärgiks on vähendada tüdrukute hirmu tehnoloogia ees ja saavutada võrdsem jaotus poiste ja tüdrukute seas tehnikaalastes huviringides.

Tegevjuht Liis Koser: „Meie senine kogemus näitab, et kui tüdrukud saavad tehnoloogiat avastada ainult tüdrukutest koosnevates gruppides, siis on nad palju avatumad, katsetavad heal meelel ning tunnevad end mugavamalt. Võttes ära hirmu tehnoloogia ees, kasvatame nende enesekindlust ning suurenenud huvi tehnoloogia vastu annab neile võrdsemad võimalused hilisemal tööjõuturul.“

Alates MTÜ loomisest 2018. aastal on tehnoloogia ja robootikaringides osalenud juba 4000 tüdrukut üle Eesti.

Žürii esimees, ENUTI juhatuse liige Peep Peterson: „HK Unicorn Squad on tüdukutele robootika ja IT ringe luues ja koolitusi korraldades teinud suure sammu segregeerituse ületamiseks inseneerias“, märkis Peterson. „Tehnoloogiavaldkond on täpselt sellises seisus, kus positiivne diskrimineerimine on hetkel hädavajalik, et tasakaalu saavutada. Lisaks märkamisele vajame hädasti ka praktilisi tegevusi. Muljetavaldav on HK Unicorn Squad`i tegevuse maht – 4000 tüdrukuni jõudmine näitab professionaalsust ja pühendumist ning sellel on kindlast tulevikus väga oluline mõju tervele sektorile“, lisas Peterson.

Konkurss toimus projekti “Parema tuleviku nimel: ENUT ja partnerid edendavad soolist võrdõiguslikkust” raames, millega soovitakse kodanikuühenduste aktiivsuse kaudu parandada teadlikkust soolisest võrdõiguslikkusest. Projekti rahastab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

ENUTi esinaine Reet Laja, HK Unicorn Squadi tegevjuht Liis Koser ja MKM Võrdsuspoliitikate osakonna juhataja Agnes Einmann