ENUTi koolitus „Soostereotüüpideta haridus = võrdsemad ja avaramad võimalused noortele“

Koolitus „Soostereotüüpideta haridus = võrdsemad ja avaramad võimalused noortele“ viiakse läbi Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse samanimelise projekti raames.

Projekti eesmärk on edendada teadmisi soostereotüüpidest ja nende vältimise vajadusest ja võimalustest õppekirjanduses ja õppematerjalides, suurendades ka haridustöötajate, õpetaja-hariduse õppejõudude, nii õppematerjalide koostajate, kirjastuste kui ka õpetajate teoreetilist ja praktilist teadlikkust soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks.

Projekti raames korraldatakse koolitus võrdõiguslikkuse edendamise eesmärkidest ning poiste ja tüdrukute võrdse kohtlemise praktikatest haridusvaldkonnas.

Koolituse tulemusena mõistab õppija senisest paremini õppematerjalide rolli õpilaste inimõiguste-alaste teadmiste ja väärtushoiakute kujundamisel hariduselus ja ühiskonnas laiemalt, on saavutanud võimekuse edaspidi vajadusel konsulteerida ja koolitada oma valdkonna töötajaid, et soolise võrdõiguslikkuse aspekti jälgimine saavutaks järjepidevuse.

I päev. Soolise võrdõiguslikkuse edendamine hariduses ja hariduse kaudu – Eesti ja Islandi kogemus

Aeg: esmaspäev, 26.02.2024

Koht: Tallinna Ülikool, T-305 (Terra maja, Narva mnt 25, 3. korrus) ja Zoom keskkond

11.30 Kogunemine, tervituskohv

12.00 Sissejuhatus – Reet Laja, ENUT juhatuse esinaine ESITLUS

12.15 – 13.00 Soolistatud normid ja rollid õppematerjalides (Ülle-Marike Papp, soolise võrdõiguslikkuse ekspert) ESITLUS

13.00 – 14.30 Soolise võrdõiguslikkuse edendamine hariduses – Islandi kogemus (Hanna Björg

Vilhjálmsdóttir, võrdõiguslikkuse ekspert, Islandi Õpetajate Liidu juhatuse liige, liidu võrdõiguslikkuse komisjoni esinaine) ESITLUS

14.30 – 14.45 Paus

14.45 – 17.00 Kuidas kool meid sooliselt kõnetab? (Tiiu Kuurme, TLÜ kasvatusteaduste dotsent) ESITLUS

II päev

Aeg: kolmapäev, 27.03.2024

Koht: Tallinna Ülikool, T-305 (Terra maja, Narva mnt 25, 3. korrus) ja Zoom keskkond

11.30 Kogunemine, tervituskohv

12.00 – 13.00 Soolistatud normid ja rollid õppematerjalides, II osa (Ülle-Marike Papp, soolise

võrdõiguslikkuse ekspert)

13.00 – 14.00 Sugu eesti keeles: kui neutraalne on neutraalne? (Elisabeth Kaukonen, Tartu Ülikooli keeleteaduse nooremteadur) ESITLUS

14.00 – 14.15 Paus

14.15 – 15.45 Õpikute ja õppematerjalide väljaandmise protsess, s.h õppekavade nõuetega

arvestamine (Kadri Rahusaar, Kirjastus Koolibri peatoimetaja; Margit Ross, Kirjastus Koolibri toimetaja) ESITLUS

15.45 – 16.15 Soostereotüüpidest vabade õpikute ja õppematerjalide koostamise ja kasutamise metoodiline juhend (Riina Kütt, soolise võrdõiguslikkuse ekspert) ESITLUS

16.15 – 17.00 Vestlusring „Näited elust enesest – õpetaja kogemused“ (Astrid Sildnik, Eesti Õpetajate Liidu juhatuse liige)

Õppe maht: Auditoorne töö 12 akadeemilist tundi.

Projekti rahastab