Analüüsid

Säästev areng ja sooline võrdõiguslikkus Strateegia “Säästev Eesti 21” analüüs soolise võrdõiguslikkuse aspektist (2011) Projekt Meeste ja naiste potentsiaali võrdväärsem rakendamine ühiskonnas – ENUT tegevusprogramm Töö- ja pereelu ühitamine Rahvastiku tervise arengukava 2009–2020 ja selle rakenduskava analüüs soolisest aspektist (2013) Projekt ENUT koos vabaühendustega edendamas sooteadlikku poliitikat ühiskonnas (2013) Kodanikuühiskonna arengukava 2011–2014 (peatükk 3 „Kodanikuühendused kui partnerid

Mitmesugust

Eesti aruanne ÜRO naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise konventsiooni täitmisest Esimene, teine ja kolmas aruanne CEDAW Komitee soovitused kolmanda aruande kohta Soovitused aastast 2002. Eesti neljas aruanne ÜRO naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise konventsiooni täitmisest Eesti keeles. CEDAW Komitee soovitused

Naised ettevõtluses

Naisettevõtlus Eestis Naisettevõtluse edendamine ja kasvustrateegiad Konkurentsivõime kava “Eesti 2020” soopõhine analüüs. Kadi Viik, ENUTi uudiskiri 2/2011 Naisettevõtlus vajab eraldi innustust ja tuge. Reet Laja, ENUTi uudiskiri 2/2011   Organisatsioonid MTÜ BPW Estonia– Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon (EENA) QUIN-Estonia Naiskoolituse Keskus