Uudiskirjandus 2/2021


Gender and sexuality in the European media : exploring different contexts through conceptualisations of age / edited by Cosimo Marco Scarcelli, Despina Chronaki, Sara De Vuyst & Sergio Villanueva Baselga
2021

Pöörased ideed: kuidas hellitada hullumeelseid ideid, mille abil võidetakse sõdu, ravitakse haigusi ja muudetakse tööstust / Safi Bahcall ; [tõlkinud Pilleke Laarmann ; toimetanud Liina Saarlo, kaastoimetanud Aivar Õepa ; kujundanud Jan Garshnek]
Äripäev, 2021


Avalik poliitika. I, Avaliku poliitika kujundamise protsess / koostanud ja toimetanud Georg Sootla, Leif Kalev ja Kersten Kattai ; [kujundanud Sirje Ratso]
Avalik poliitika. II, Avaliku poliitika disain / koostanud ja toimetanud Leif Kalev ja Georg Sootla ; [kujundanud Sirje Ratso]
Avalik poliitika. III, Avaliku poliitika teooriad ja analüüsi metoodikad / koostanud ja toimetanud Georg Sootla, Leif Kalev ja Indrek Saar ; [kujundanud Sirje Ratso]
Tallinna Ülikool, TLÜ Kirjastus 2021

Naise koht / Marianne Mikko ; [toimetaja Tiina Soon ; kujundaja Priit Isok]
Rahva Raamat, 2021


Käbid ja kännud: vanemad ja lapsed oma identiteedi otsinguil / Andrew Solomon ; inglise keelest tõlkinud Reet Hiiemäe ja Kadri Metsma ; [toimetanud Kai Nurmik ; kaane kujundanud Päivi Palts]
Varrak, 2020

Nähtamatud naised: andmelüngad meestekeskses maailmas / Caroline Criado Perez ; inglise keelest tõlkinud Epp Aareleid ; [toimetanud Kristiina Ainelo ; kujundanud Siiri Timmerman]
Tänapäev, 2021

Oma tuba / Virginia Woolf ; inglise keelest tõlkinud Malle Talvet ; [toimetanud Terje Kuusik ; värsid tõlkinud Doris Kareva ; kujundanud Maris Kaskmann ; saatesõna: Eret Talviste]
Kultuurileht, 2021

Naiseks olemise kunst: avasta naiselik vägi läbi arhetüüpide maagilise maailma / Katrin Saali Saul ; [toimetaja Õie Jakobson ; kujundaja Külli Tõnisson]
Pilgrim, c2015

Erakordsed naised: teadlased, valitsejad, luurajad, piraadid / Maria Pettersson ; [tõlkinud Toomas Hõbemägi ; toimetanud Kadri Põlendik ; kaaneillustratsiooni autor: Kristi Markov, kujundanud Pille-Riin Port]
Äripäev, c2021

Kärgpere käsiraamat / Katrin Saali Saul ; [toimetaja Taavi Jakobson ; kujundaja ja illustraator Külli Tõnisson]
Pilgrim, 2021


Uued digikogus

Jaanika Meriküll, Maryna Tverdostup. Kõige visam lõhe: sooline palgalõhe Eestis nüüd ja 30 aastat tagasi
Eesti Panga Toimetised 4/2021

Purple Pact. Feministlik majanduskäsitlus

Koostaja:  European Women’s Lobby 2020
Tõlkija: Riina Kütt

Teel tasakaalustatud ühiskonda III (2021). Naised ja mehed Eestis
Sotsiaalministeerium 2021

Euroopa Komisjoni väljaanded:

Study on Gender Behaviour and its Impact on Education Outcomes (with a special focus on the performance of boys and young men in education), Euroopa Komisjoni Hariduse ja kultuuri peadirektoraat, 2021

A comparative analysis of gender equality law in Europe, Euroopa Komisjoni Õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat, 2021

Thematic Fiche: Education and LGBTIQ Diversity, Euroopa Komisjoni Hariduse ja kultuuri peadirektoraat, 2021

Gender Differences in Tertiary Education: What explains STEM Participation?, Euroopa Komisjoni Hariduse ja kultuuri peadirektoraat, 2020

Girls’ career aspirations in STEM, Euroopa Komisjoni Hariduse ja kultuuri peadirektoraat, 2021

Towards Gender Equality in the Cultural and Creative Sectors, EL liikmesriikide ekspertide avatud koordinatsiooni meetodi töörühma aruanne, 2021

Üliõpilastööd:

Sammelselg Avely — Tütarlaste ja emade seksuaalteemadega seonduv infokäitumine, Tallinna Ülikool 2021

Kadri Kesküla — Soolise palgalõhe käsitlemine eesti trükimeedias aastatel 2010-2021, Tallinna Ülikool 2021

Kairi Kullas — Lapse turvalisus kui üks osa seksuaalkasvatusest 4-7aastaste laste vanemate hinnangul, Tallinna Ülikool 2021

Riina Aana — Vanemaealiste meeste juhendamise kogemused organisatsioonis Elektrilevi OÜ näitel, Tallinna Ülikool 2021

Helga Johanna Leppoja – Exploring Women and Femininity in Warfare, Tallinna Ülikool 2021

Jaanika Joosu – Eesti ja läti õpetajate arusaamad ning enesepeegeldus soolise võrdõiguslikkuse edendamisest koolis, Tallinna Ülikool 2021

Kadri Aasmaa – Sugu ja skandaal: soo aspekt meediaskandaalide kajastuses, Tallinna Ülikool 2021

Karin Kosemets – Osalise töökoormusega töötavate eesti naistudengite õpingute ja tööl käimise ühildamise kogemused, Tallinna Ülikool 2021

Kadri Kesküla – Soolise palgalõhe käsitlemine eesti trükimeedias aastatel 2010-2021, Tallinna Ülikool 2021

Jenni Kähärä – Female Ministers in Power in the Finnish Media, Tallinna Ülikool 2021

Mariann Adelbert – Eesti riigi roll soolise palgalõhe vähendamisel, Tallinna Ülikool 2021

Marta-Magdaleen Kuningas – Seksuaalvähemuste meediarepresentatsioonid aastatel 1992–1999 ja 2019–2021, Tallinna Ülikool 2021

Sara Arumetsa – Seesmuse ja välisuse vahel. Simone de Beauvoiri ambivalentsuse mõiste toel transsoolisuse fenomenoloogia poole, Tallinna Ülikool 2021

Anakaren Cadena Calvillo – International influence in the empowerment of women in Latin America, Tallinna Ülikool 2021