ENUT võõrustas külalisi Euroopast

6. detsembril 2021 külastasid Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskust naiste ettevõtlust toetavate organisatsioonide esindajad.

Tegemist oli Erasmus+ strateegiliste partnersuhete projektiga «Let women choose! – European partnership for the development of female entrepreneurship», mille koordinaatoriks on Itaalia organisatsioon Service Coop A R. L. Projekti partnerite hulka kuuluvad naisettevõtjate toetamise kogemusega organisatsioonid Itaaliast, Portugalist, Hispaaniast, Eestist, Kreekast ja Leedust.

Projekti peamine eesmärk on naiste kaasamine töömaailma naiste ettevõtete loomise, arendamise ja konsolideerimise kaudu. Projekti sihtrühmaks on 40–55-aastased naised, kellel on olnud karjääris katkestusi näiteks pere eest hoolitsemise vajaduse tõttu ja kellel on raskusi töömaailma naasmisega.

Partnerid otsustasid korraldada viimase rahvusvahelise projektikohtumise Tallinnas ning tutvuda soolise võrdõiguslikkuse ja naiste ettevõtlusega, eesmärgiga neid teadmisi edasi anda enda koolitustel ja töötubades oma organisatsioonides ja riikides. Esimeseks visiidiks valisid nad ENUTi. Tutvustasime ENUTit ning meie tegemisi ning vahetasime kogemusi just naiste ettevõtluse toetamise vallast.

Projekti vastuvõtvaks partnerorganisatsiooniks Eestis oli Eesti People to People.