NB! ENUT on SULETUD 22. juunist 20. augustini (k.a).

Tagastatavad raamatud võib jätta Narva mnt 25 ("Terra" maja) valvelauda.

Sooline võrdõiguslikkus?

Mis see on? Milleks seda vaja on?
Kuidas seda kasutada?
Alusta vastuste otsimist siit!

Loe edasi

Seadus

Mida ütleb Eesti ja Euroopa Liidu
seadusandlus soolise
võrdõiguslikkuse kohta?

Loe edasi

Akadeemikule / Tudengile

Kirjutad teadustööd? Otsid materjali?
Vaata siia...!

Loe edasi

Tööandjale/Juhile

Kas tööandja peaks midagi
teadma soolisest võrdõiguslikkusest?

Loe edasi

Töötajale

Kas mind koheldakse võrdselt?
Kas mind on diskrimineeritud?

Loe edasi

Ajakirjanikule/Pressile

Kas sool on meedias tähtsust?
Kas seks müüb?

Loe edasi

ENUTi tegevusvaldkonnad

ENUT on iseseisev, mittetulunduslik, valitsusväline organisatsioon, mille põhieesmärk on edendada soolist võrdõiguslikkust kõigis ühiskonnaelu valdkondades.

ENUT:
tegutseb soouurimuse teabekeskusena, korraldab seminare, konverentse ja avaldab publikatsioone; toetab ja koordineerib koostööd sugupooleküsimustes; tegutseb nais- ja sugupooleuuringute-alase raamatukoguna; teeb koostööd sarnaste eesmärkidega organisatsioonidega Eestis ja väljaspool.
Loe meist lähemalt →

EIGE Uudiseid ja teateid


Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE) on Euroopa asutus, mis toetab ELi liikmesriikide valitsuste ja ELi institutsioonide (eelkõige Euroopa Komisjoni) tegevust kõnealuses valdkonnas. Loe lähemalt | Külasta EIGE kodulehte

Vaata EIGE uudiseid: eige.europa.eu/news-and-events/news

 

 

Pildigalerii: viimati lisatud pildid


 

Sooline võrdõiguslikkus meedias

Sõnaraamat


Sõnaraamat sisaldab soolise võrdõiguslikkusega seotud mõisteid ning põhineb väljaandel "10 Languages 100 Words for Equality". Sõnastiku PDF-versioon on saadaval siin.

 

Ava sõnaraamat