Ariadne Lõng 2015

Võrdõigusvoliniku konverentsi „Saatused ja staatused: soolisuse mõtestamine postsotsialistlikus Eestis” erinumber Sisukord Soostereotüübid ja episteemiline ebaõiglusEndla LõhkiviNaisena võõras akadeemias: Kesk- ja Ida-Euroopa-päritolu naisteadlased problematiseerimas soolist võrdõiguslikkust Rootsi ülikoolidesMarion Pajumets, Triin RoosaluFeminismi ja neoliberalismi problemaatiline suheRaili MarlingMillest me räägime, kui me räägime

Soolise võrdõiguslikkuse monitooring 2013

Soolise võrdõiguslikkuse monitooring 2013 Artiklite kogumik. Sotsiaalministeeriumi toimetised 3/2014 Toimetanud Triin Roosalu Artiklite kogumik põhineb 2013. a soolise võrdõiguslikkuse monitooringu andmetel, mille uuringuraport ja ankeet on kättesaadavad Sotsiaalministeeriumi koduleheküljel.   Sisukord Sissejuhatus 9 1. Ühiskondlikud hoiakud kui soolise võrdõiguslikkuse telg:

Ariadne Lõng 2012

Seksuaalne ahistamine kui uurimisvaldkond – proovikivi EestileKatri LamesooMehelikkuse tüpiseerimine noormeeste enesehinnangute, soorolliga rahulolu ja seksuaalkäitumise järgiKadri Soo, Dagmar Kutsar Kalevipoegi kaugelt koju oodatesAge ViiraPildiline pöördumine vabadusse. Ajakirjandusfoto sisu muutumine soolisest aspektist ajalehes Edasi/Postimees 1985-2005Merike KaunissaareSooküsimus eesti ajakirjanduses 19. sajandi lõpul