Ariadne Lõng 2012

Seksuaalne ahistamine kui uurimisvaldkond – proovikivi Eestile
Katri Lamesoo
Mehelikkuse tüpiseerimine noormeeste enesehinnangute, soorolliga rahulolu ja seksuaalkäitumise järgi
Kadri Soo, Dagmar Kutsar
Kalevipoegi kaugelt koju oodates
Age Viira
Pildiline pöördumine vabadusse. Ajakirjandusfoto sisu muutumine soolisest aspektist ajalehes Edasi/Postimees 1985-2005
Merike Kaunissaare
Sooküsimus eesti ajakirjanduses 19. sajandi lõpul ja Lilli Suburgi “uus naine”
Eve Annuk
Tseugmaatiline ruum: Ida/Kesk-Euroopa feminismid
Mihaela Mudure
Naisekeha kuvandist Armeenia kultuuriruumis
Brigitta Davidjants
Munarakk ja seemnerakk: kuidas teadus kirjutab stereotüüpsetele meeste-naiste rollidele toetudes armastusromaani
Emily Martin