ENUTi Uudised 1/2012

ENUTi Uudised 1/2012

Sisukord

 • Sissejuhatuseks
 • Üheskoos teel sooliselt tasakaalustatud ühiskonda (Kokkuvõte ettekannetest ENUTi konverentsil 20. aprillil 2012) / Kokkuvõtte tegi Mari Suviste, ENUT vabatahtlik
 • Eestkostmisest soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas – “Eesti 2020”: Ülevaade ja ettepanekud “Eesti 2020” dokumendile -/ Reet Laja, ENUT
 • Mis saab sündida 8 aastaga? / Ülle-Marike Papp, soolise võrdõiguslikkuse ekspert
 • Pärnumaa Naisteühenduste ümarlaua ettepanekud palgalõhe vähendamiseks / Astrid Hindriks, MTÜ Kodanikujulgus
 • Palgalõhe erinevad põhjendused / Raivo Juurak, ajakirjanik
 • Paneeldiskussioon: naised ettevõtluses ja juhtimises aastaks 2020
 • Mis tehtud, mis teoksil voliniku kantseleis -/ Mari-Liis Sepper, soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik
 • Parim sooteadlik MTÜ / Mare Abner, EPNÜ juhatuse esinaine
 • Sootundlikust eelarvestamisest meil ja mujal / Liivi Pehk
 • Ariadne Lõng / Eve Annuk, Ariadne Lõnga peatoimetaja
 • Uusi raamatuid ENUTi raamatukogus

pdfLae alla PDF