Ariadne Lõng 2017-2018

Sisukord Naiskaitseväelastega seotud hoiakutest ja kogemustest Eesti KaitseväesAndres Siplane Naine kutselise autojuhina: naiste roll taksonduse arengus maailmasõdadevahelises EestisRiho Paramonov Kõnelda ajaloost – partneritenaMilvi Martina PiirFeministlikust panusest moraalifilosoofias hoolitsuseetika näitelKadri SimmFeministlik pidu Eestis: kultuurifestival Ladyfest aastatel 2011-2018Katrin Kivimaa“Mingid bikiinides pildid ei

Ariadne Lõng 2016

Sisukord Soo sotsiaalne grammatika ja kooliõpilase roll.Tiiu Kuurme„Uus naine“ Johannes Semperi romaanis „Armukadedus“ (1934).Merlin KirikalNätakas matšomehele. Mehed ja naised Maarja Kangro novellikogumikus „Hüppa tulle“.Riina RoastoVaidlustades seksismi, toetades spetsietsismi: Eesti feministide arvamusi loomaõiguslusest ja selle seostest feminismiga läbi veganfeministliku perspektiivi.Kadri AavikTöökoha mõju

Ariadne Lõng

Ariadne Lõng on Eesti esimene ja ainuke nais- ja meesuurimuse ajakiri, mis asutati aastal 2000. Ariadne Lõnga võib leida ENUTi raamatukogust, teistest raamatukogudest (vt ester.ee, lugeja.ee) ning alati on seda võimalik soodsa hinnaga omandada ENUTist. Alates 2022. aastast on Ariadne Lõngal eraldi koduleht ariadnelong.ee Vaata ka arvustusi Ariadne Lõngale Katkend esimese ajakirjanumbri eessõnast Eda Sepp ja Suzanne

Ariadne Lõng 2015

Võrdõigusvoliniku konverentsi „Saatused ja staatused: soolisuse mõtestamine postsotsialistlikus Eestis” erinumber Sisukord Soostereotüübid ja episteemiline ebaõiglusEndla LõhkiviNaisena võõras akadeemias: Kesk- ja Ida-Euroopa-päritolu naisteadlased problematiseerimas soolist võrdõiguslikkust Rootsi ülikoolidesMarion Pajumets, Triin RoosaluFeminismi ja neoliberalismi problemaatiline suheRaili MarlingMillest me räägime, kui me räägime

Ariadne Lõng 2012

Seksuaalne ahistamine kui uurimisvaldkond – proovikivi EestileKatri LamesooMehelikkuse tüpiseerimine noormeeste enesehinnangute, soorolliga rahulolu ja seksuaalkäitumise järgiKadri Soo, Dagmar Kutsar Kalevipoegi kaugelt koju oodatesAge ViiraPildiline pöördumine vabadusse. Ajakirjandusfoto sisu muutumine soolisest aspektist ajalehes Edasi/Postimees 1985-2005Merike KaunissaareSooküsimus eesti ajakirjanduses 19. sajandi lõpul