Ariadne Lõng 2015

Võrdõigusvoliniku konverentsi „Saatused ja staatused: soolisuse mõtestamine postsotsialistlikus Eestis” erinumber

Sisukord

Soostereotüübid ja episteemiline ebaõiglus
Endla Lõhkivi
Naisena võõras akadeemias: Kesk- ja Ida-Euroopa-päritolu naisteadlased problematiseerimas soolist võrdõiguslikkust Rootsi ülikoolides
Marion Pajumets, Triin Roosalu
Feminismi ja neoliberalismi problemaatiline suhe
Raili Marling
Millest me räägime, kui me räägime feminismist Eestis?
Redi Koobak
Soodiskursustest Eestis Nõukogude perioodil
Eve Annuk
Kui naised Bebelit lugesid
Tiina Ann Kirss
„Tüdrukut poisi käte vahelt magamast leida pole nende seas häbiasi.“ August Wilhelm Hupeli avaldatud talupoegade seksuaalelu kirjeldused eesti perekonna ajaloo kontekstis
Merili Metsvahi
Kristlik perekond ja perekonnaväärtuste ideoloogia
Anne Kull
Seksuaalvägivalla levimus, riskirühmad ja hoiakud Eestis
Kai Part, Made Laanpere, Hedda Lippus
„Ma ei ole naiskirjanik.“ Naistest, kirjandusest ja feministlikust teooriast tänapäeval
Toril Moi
Ebakõlas hääled feministlikus kooris
Madina Tlostanova