Ariadne Lõng 2013

Sisukord

  • Töö- ja pereelu ühitamise raskused kui sündimust vähendav tegur Eestis Ajzeni planeeritud tegevuse teooria mudelis. Mare Ainsaar
  • Etniline sooline palgalõhe Eestis. Kerly Espenberg, Tarmo Puolokainen
  • Koolieelikutest lastega eestlastest ja vähemusrahvustest emade kasutatava lastehoiu tüübi seos töö- ja pereelu ühitamise ning töö- ja pereelu konflikti tajumisega. Laur Lilleoja
  • Rändavad rollid: naisleivateenijaga Eesti emigrantperede rollimuutused tööl ja kodus. Lee Maripuu
  • Töö iseloomu ja perestruktuuri mõju töö- ja pereelu ühitamisele. Kairi Kasearu
  • Teismeliste osalemine kodutöödes – kuivõrd on tüdrukutel suurem vastutus? Karin Jõers-Türn, Kairi Kasearu
  • Eesti naiste eneseväljenduslikes tööväärtustes aastatel 1983-2004 muutusi prognoosivad tegurid. Andu Rämmer

 

 

Seotud teemad