Ariadne Lõng 2013

Sisukord

Töö- ja pereelu ühitamise raskused kui sündimust vähendav tegur Eestis Ajzeni planeeritud tegevuse teooria mudelis
Mare Ainsaar

Etniline sooline palgalõhe Eestis
Kerly Espenberg, Tarmo Puolokainen

Koolieelikutest lastega eestlastest ja vähemusrahvustest emade kasutatava lastehoiu tüübi seos töö- ja pereelu ühitamise ning töö- ja pereelu konflikti tajumisega
Laur Lilleoja

Rändavad rollid: naisleivateenijaga Eesti emigrantperede rollimuutused tööl ja kodus
Lee Maripuu

Töö iseloomu ja perestruktuuri mõju töö- ja pereelu ühitamisele
Kairi Kasearu

Teismeliste osalemine kodutöödes - kuivõrd on tüdrukutel suurem vastutus? 
Karin Jõers-Türn, Kairi Kasearu

Eesti naiste eneseväljenduslikes tööväärtustes aastatel 1983-2004 muutusi prognoosivad tegurid
Andu Rämmer

Seotud teemad